Zamilovanost

Blízkost, kterou většina z nás zažívá s rodiči, ono vědomí bezpodmínečné lásky a pocitu bezpečí, který zažíváme, když se jako děti přitulíme k matce či otci, je něco krásného.

Vědomí bezpodmínečné lásky a pocitu

Blízkost, kterou většina z nás zažívá s rodiči, ono vědomí bezpodmínečné lásky a pocitu bezpečí, který zažíváme, když se jako děti přitulíme k matce či otci, je něco krásného. Jak dospíváme, tělesný aspekt lásky k rodičům odeznívá – prostě z toho vyrosteme. Začínáme hledat bezpečí a tělesnou blízkost jinde – s partnerem. Všichni potřebujeme mít pocit, že nás má někdo rád a má o nás starost.

Lidská přitažlivost

Prvním stadiem lásky je přitažlivost. Muž a žena se přitahují z mnoha rozličných důvodů. Jedním z důležitých faktorů je skutečnost, že člověka na druhém obvykle přitahuje to, co je mu „povědomé”. Cítí, že v novém protějšku nachází něco, co dobře zná, co mu dodává příjemný a uklidňující pocit. Výzkum mozku ukazuje, že to má své opodstatnění. Při citovém zážitku vysílá amygdala – malé párové mozkové jádro tvaru ořechu – signály stimulující sekreci hormonů.

Když se zážitek uloží v neokortexu, části mozku, která působí jako špičková registratura, je spojen s citovým i hormonálním náporem. Setkáme-li se u někoho s něčím povědomým, spouští se tyto citové a hormonální reakce opakovaně.

Nejranější zážitky vznikají s největší pravděpodobností v rodinném prostředí. Jestliže tedy bývali vaši rodiče smutní, zasmušilí či nevlídní, může se stát, že když potkáte člověka s obdobnými vlastnostmi, zazvoní vám v hlavě budíček. Možná se až leknete, jak pocítíte hřejivou vlnu hormonální reakce a radostného vzrušení – prostě vás ten člověk nevysvětlitelně přitahuje.

Co se škádlivá, to se rádo mívá

Ne každý si podvědomě přeje zažít přesně to, co poznal v dětství. Někdy chceme spíš to, co jsme jako děti neprožili, ale přáli jsme si to. Z toho důvodu nás občas zajímají lidé, kteří z vnějšího pohledu působí jako nevhodní, protože jsou naprosto odlišní. Mohou mít vyvinuté osobnostní rysy, které nám chybí, což vnímáme jako svůj nedostatek. Na vztah s nimi pak pohlížíme jako na cestu, jak tyto vlastnosti „získat”. Pokud například dítěti doma „nedovolovali”, aby se vztekalo, může pak v dospělosti hledat člověka, který se rozčiluje a přináší svou kapku rozhněvanosti i jemu.

Sigmund Freud

Vídeňský psychoanalytik Sigmund Freud (1856 – 1939) přišel s řadou velice kontroverzních, ale významných teorií týkajících se podstaty lidské lásky a sexuality. Tvrdil, že podnětem pro vyhledávání lásky a citu opačného pohlaví v dospělosti je „milostný vztah” s rodičem opačného pohlaví v dětství. Prohlašoval, že heterosexuální muž proměňuje svou podvědomou touhu po matce ve skutečnosti tím, že naváže milostný sexuální vztah s ženou. Obdobně heterosexuální žena uspokojí svou touhu po otci láskou k příteli.

Tři základní stadia lásky

Zamilovanost vyvolává celou škálu intenzivních pocitů a emocí, především zpočátku. Milostný vztah můžeme volně rozdělit na tři základní stadia – počáteční přitažlivost, pobláznění a silná vazba.

  • Počáteční přitažlivost je první fází lásky. Většinou je čistě tělesná. Převážnou část mužů a žen přitahují obvykle lidé, kteří jsou na stejné úrovni tradičně pojímané přitažlivosti jako oni sami, tedy ti „ze stejné kategorie”.
  • Pobláznění je druhou fází lásky, jež spočívá v téměř návykovém přívalu milostných chemikálií, které zaplavují tělo.
  • Silná vazba je třetí fází lásky, která vzniká zhruba v době, kdy pomíjí pobláznění. V ideálním případě se v období, kdy odeznívají účinky euforických milostných chemikálií (obvykle kolem dvou let po seznámení), mezi oběma lidmi vytváří silný vztah, který nahrazuje první milostné opojení.

Že by chemikálie

Co se děje v organismu, když se člověk zamiluje? Do hry vstupuje spousta neurotransmiterů a dalších chemických látek, které vyvolávají intenzivní tělesné pocity. Pravděpodobně první lásky, které na nás působí, jsou feromony.

  • Feromony – jsou to chemické látky produkované organismem muže a ženy, které způsobují přitažlivost mezi lidmi. Pokud se vám někdo strašně líbí, ale netušíte proč, je to možná tím, že jste zachytili jeho „pach” neboli molekuly přitažlivosti. Ženy produkují více feromonů při ovulaci, což teoreticky jejich přitažlivost zvyšuje.
  • Adrenalin a dopamin – narůstá-li po počátečním zalíbení pohlavní touha, zvyšuje se sekrece adrenalinu, který zesiluje pocity vzrušení a touhy a zrychluje srdeční činnost. Zvýšení koncentrace chemické látky dobré vnitřní pohody dopaminu v krvi způsobuje, že se sexuální pocity ještě víc zintenzivňují.
  • Fenyletylamin – stimulační látka, která je zodpovědná za ztřeštěné poblouznění, excitaci, krátkodechost a zjevné zrychlení srdeční činnosti, když jsme zamilovaní. Obecně způsobuje euforii, zvyšuje libido a podílí se na neuvěřitelně pozitivním pohledu na svět, který většina z nás na začátku vztahu zažívá. Sekrece této látky se bohužel po šesti měsících snižuje a během 18 dalších měsíců ustává úplně. V této době je člověk připraven na další stadium lásky – silnou vazbu.
  • Oxytocin je hormon, který se tvoří během orgasmu a kojení. Má se za to, že vyvolává pocity připoutání.

Intimita

Sex dvojici sbližuje, a to po tělesné i citové stránce. Vydařený pohlavní akt nevytváří jen tělesný vztah, ale posiluje též pocit intimity a připoutání. Třebaže intimní vztah vzniká i mezi blízkými přáteli, kteří nejsou milenci, intimita dvou milenců navozená pohlavním spojením bývá nejhlubší. Důvěrná blízkost je nedílnou součástí zamilovanosti. I když tedy v dlouhodobém vztahu nepociťujeme stejně intenzivní sexuální vzrušení, přetrvávající pocity intimity nám stále připomínají ony první, mimořádně krásné dny a svazek upevňují.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9802 (vitejdoma.cz/rodina#5211)


Přidat komentář