Waldorfská škola

Existuje několik typů alternativních školských systémů. V současnosti se však do podvědomí dostává hlavně Waldorfská škola, která se prosazuje nejvýrazněji. Jak vůbec připravit děti na nástup do školy?

Škola bez stresu

Znáte to. Stres, nervozita a biflování spousty zbytečných informací, které jsme už stejně dávno zapomněli. Učení informací ani ne tak proto, že by nás zajímaly, ale proto, abychom dostali dobrou známku. Vzdělávací systém je jen jeden, kdežto ve třídách jsou desítky dětí. Nelze se každému věnovat individuálně. Není to ani tak vina učitelů, ale celého systému, který je svazuje. Musí dodržovat osnovy, probrat předepsanou látku. Proč nevybrat něco jiného, když existují i alternativy?

Nová možnost pro každé dítě

 • Do popředí se dostává individualita dítěte – partnerství mezi učitelem a žákem.
 • Ditě je aktivní z vlastní vůle, klade se důraz na dobrovolnou účast na vyučování.
 • Dítě se může vyjádřit k obsahu vzdělávání, podílet se na jeho obsahu.
 • Dochází k úzkému sepětí školy a života.
 • Samozřejmostí je příjemné prostředí školy bez stresových situací.
 • Hodnocení bez známkování (podrobné slovní hodnocení).
 • Chybí strach ze školy, který vše blokuje.

Alternativní školní systém

Existuje několik typů alternativních školských systémů. V současnosti se však do podvědomí dostává hlavně Waldorfská škola, která se prosazuje nejvýrazněji. Jak vůbec připravit děti na nástup do školy?

Změna v myšlení, ale i ve vyučování

 • Od klasických základních škol se liší jak přístupem k dětem, tak i způsobem vyučování a myšlení.
 • Prostředí, interiér a okolí je příjemné: přírodní materiály, výzdoba podle ročních období.
 • Vyučování je rozděleno do „epoch“, v nichž se děti tři až čtyři týdny učí jeden předmět. Nemusejí tak pozornost dělit do několik témat současně.
 • Zvláštností waldorfských škol je eurytmie – předmět, při němž děti pohybem ztvárňují hlásky, hudbu, živly nebo pocity.
 • Děti nemají učebnice. Pracují s encyklopediemi, slovníky, atlasy, vlastními materiály.
 • Učitel vytváří zajímavé hodiny, záleží na jeho fantazii.
 • Respektuje se přirozený vývoj dítěte, který je dělen do tří sedmiletých období. Do sedmi let se dítě vyvíjí hlavně fyzicky, prožívá, pozoruje a napodobuje. V dalších sedmi letech začne vnímat věci kolem sebe více emotivně a objevuje svět. V dospívání se snaží světu porozumět, má zjistit, že svět je pravdivý a pochopitelný.
 • V České republice jsou Waldorfské školy v Praze, v Ostravě, Pardubicích, Písku, Příbrami, Semilech. Součástí je také několik mateřských škol a speciální škola.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9869 (vitejdoma.cz/rodina#6948)


Přidat komentář