Vysvědčení

Neklaďte na dítě přehnaně velké požadavky. Pokud není zrovna studijní typ a učení mu jednoduše nejde, nemůžete po něm chtít samé jedničky. Místo toho se mu pokuste s učením pomoci.

Vysvědčení

Pokud domů dítě přinese ne příliš lichotivé vysvědčení, na nadávky a výhružky zapomeňte. Vzbuzujete v dítěti strach, který může vyústit v někdy až tragické řešení. Vysvědčení by pro vás nemělo být překvapením. Pokud se o průběžné školní výsledky svého dítěte staráte, nějakou představu o závěrečném zhodnocení mít musíte.

Najděte řešení pro obě strany

  • Neklaďte na dítě přehnaně velké požadavky. Pokud není zrovna studijní typ a učení mu jednoduše nejde, nemůžete po něm chtít samé jedničky. Místo toho se mu pokuste s učením pomoci.
  • Nesnažte se prostřednictvím dítěte realizovat vlastní nesplněné ambice.
  • Za dobré známky dítě vždy pochvalte, neuškodí ani malá sladká odměna. Nikdy by ale odměnou neměly být peníze! Dítě se pak začne učit pro výdělek, ne pro sebe samotné.
  • Školní výsledky svého dítěte sledujte průběžně a pokud si všimnete, že něco zanedbává, zakročte.

Přístup k dítěti by se měl lišit v závislosti na jeho věku

Mladší školáci

Za špatné známky děti do páté třídy základní školy nemohou. Tady je třeba hledat chyby u rodičů.

 

Nepříjemnostem můžete předejít, pokud:

  • budete pravidelně sledovat přípavu dítěte do školy a pomáhat mu s ní.
  • budete s dítěti trávit dost času na to, aby jste odhadli, na co má vlohy a na co ne. Respektujte hranice jeho možností!
  • nebudete v dítěti vzbuzovat strach z trestů za špatné známky.
  • budete sledovat, zda dítě netrpí žádnou poruchou (dyslexie apod.), zda je ve škole spokojené a zda se vám se svými potížemi a starostmi svěřuje.

Starší školáci

Pokud jste naučili své dítě učit se a vypěstovali jste si mezi sebou důvěru, záleží už jen na něm, jak si povede. Zhoršení výsledků může souviset s pubertou, přetěžováním dítěte, šikanou nebo některými psychickými potížemi.

Středoškoláci

S dospívajícími jedinci je to horší. Hormony se v nich bouří, mají vlastní hlavu a mnohdy jsou paličatí. V tomto věku začínají chápat zodpovědnost za svůj život a je jen na nich, zda ji přijmou nebo ne. Ukažte dítěti, že ti, kteří se učí, mají více svobody, neboť pak nemusí dohánět své špatné výsledky. Nejdůležitější je však výběr školy. Pokud jej přihlásíte na obor, který jej nebaví, budou se od toho odvíjet i studijní výsledky.

 

  • I když dítě domů nepřinese vysvědčení podle vašich představ, nekažte mu prázdniny. Váš potomek by měl vycítit, že ho nemáte rádi jen pro jeho úspěchy, ale hlavně pro něj samotného.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9856 (vitejdoma.cz/rodina#6615)


Přidat komentář