Vnímání dítěte během těhotenství

Dítě v děloze vnímá okolní zvuky. Už ve 20. týdnu má dítě plně vyvinutý sluchový aparát. Sluch plodu může být porušen nebo zničen vystavením frekvencím vyšším než 90 decibelů. Dítě se také při hudbě dokáže utišit nebo naopak zneklidnit.

  • Porodní asistentka-Olomouc - Kompletní péče o dítě po porodu, cvičení po porodu, předporodní kurz, aromaterapie,kurzy masáží dětí a kojenců, gravidjóga a praktická výuka péče o dítě. To vše a ještě více Vám nabídne porodní asistentka Ivana Pavlíková v Olomouci a blízkém okolí.

Nová fakta o vývoji dítěte

Celosvětový výzkum ukazuje na nová fakta o vývoji dítěte. Poukazuje na schopnosti a citlivost, kterou má miminko od počátku své existence. Dítě má již v lůně rozvinuté smysly, dokonce má paměť a schopnost vnímat okolí.

Postupný rozvoj hmatu

Nervový systém pracuje již od sedmi a půl týdne. Plod reaguje na tlak, lehký dotek, teplotu, vnímá bolest. Dítě zpočátku vnímá tlak v oblasti hlavy, později se vyvíjí hmat po celé kůži a sliznicích. Dotýkání se a hlazení je proto velmi prospěšné pro zdravý psychologický vývoj.kouření plodu opravdu škodí...

Oproti tomu

Pozorování chuťových buněk

Dítě neustále polyká. Pije a tráví 15 až 40 ml za hodinu. Od sedmého týdne těhotenství se dají pozorovat chuťové buňky, které dozrávají kolem 14. týdne. Bylo dokázáno, že se dítě zašklebí a zpomalí pití, když je do vody vstříknuta hořká tekutina, a naopak zrychlí polykání, když je přidána sladká substance.

Rozvoj sluchu

Dítě v děloze vnímá okolní zvuky. Už ve 20. týdnu má dítě plně vyvinutý sluchový aparát. Sluch plodu může být porušen nebo zničen vystavením frekvencím vyšším než 90 decibelů. Dítě se také při hudbě dokáže utišit nebo naopak zneklidnit. Ultrazvuk také ukazuje, že dítě reaguje při náhlém zvuku – jako je např. zahoukání auta, dunění bubnu. Vnější zvuky se dále mísí s vnitřním prostředím, kde hučí krev, tluče srdce apod. Dítě vystavované nadměrnému hluku si tak může přinést na svět nervozitu.

Vývoj řeči a komunikace

Promlouvat k dítěti už v těhotenství je velmi důležité – dítě dokonce je schopno rozeznat matčin hlas mezi jinými hlasy. Dítě také používá gesta, která budou později nezbytná pro vývoj řeči. Miminko je tak schopné se učit komunikaci a intonaci již v lůně. Přibrala jste v těhotenství a kile ne a ne jít dolů?

Emoce matky

Emoce matky mají na dítě značný vliv. Stres matky během těhotenství může vést ke spontánním porodům, k porodním a poporodním komplikacím. Babybox řešením? Matka, která dítě nepřijímá už během těhotenství, může způsobit další potíže a abnormality při vývoji.

Důležitá je psychická pohoda

O placentě se věřívalo, že tvoří jakousi ochrannou bariéru proti vnějšímu světu. Dnes se ví, že je spíše přenosným orgánem. Co se děje v matce, děje se i v dítěti. Dítě nerozlučně spojené s matkou s ní prožívá radost i smutek, únavu i dostatek energie. Podílí se na její stravě, nemocech, kouření a jiných zlozvycích.. V těhotenství je proto víc než důležitá psychická pohoda a zdravá strava.

Vnímavost človíčka

Z výrazů obličeje, z pohybů, srdeční činnosti, změn dýchání a podobných projevů se dá snadno usoudit, že plod vnímá, naslouchá a dokonce i sní. Z obličejíčků se dá číst překvapení, údiv, nedůvěra či pobavení. Dítě pohybuje končetinami, mění polohu těla. Dnes je zřejmé, že je to reakce, která se přenáší mezi těhotnou ženou, dítětem a prostředím. Z toho je zřejmé, že o kvalitě člověka se rozhoduje už od počátku početí.

  • Porodní asistentka-Olomouc - Kompletní péče o dítě po porodu, cvičení po porodu, předporodní kurz, aromaterapie,kurzy masáží dětí a kojenců, gravidjóga a praktická výuka péče o dítě. To vše a ještě více Vám nabídne porodní asistentka Ivana Pavlíková v Olomouci a blízkém okolí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9844 (vitejdoma.cz/rodina#6101)


Přidat komentář