Vliv alkoholu na děti během těhotenství

Přibližně od 6 měsíce plodu až do 2 let věku dítěte probíhá vývoj centrální nervové soustavy nejrychleji. Mezi tímto obdobím je potřebná rovnováha mezi hormony, které mají zvláštní vztah k nervovému systému.

Alkohol v těhotenství

Pití alkoholu v těhotenství je pro plod velkým rizikem. Děti narozené matkám, které pily alkohol během těhotenství mohou mít fetální alkoholový syndrom, mívají problémy s učením, trpí poruchami chování, mají horší soustředění i paměť. Také se u nich vyskytují cévní, srdeční a sluchové vady. Ale také ženy, které před těhotenstvím pily alkohol pravidelně, vystavují své budoucí dítě nebezpečí. Dítě se bude mít pomalejší reakce a bude se vyvíjet pomaleji.

FAS

Fetální alkoholový syndrom je nejvážnější poškození plodu. Pro děti narozené s touto poruchou jsou typické tyto symptomy:

  • Nízká porodní hmotnost
  • Mentální retardace
  • Závislost na alkoholu
  • Poruchy spánku
  • Problémy s učením
  • Svalové problémy
  • Poruchy ledvin
  • Srdeční poruchy

Zasažení centrální nervové soustavy

Přibližně od 6 měsíce plodu až do 2 let věku dítěte probíhá vývoj centrální nervové soustavy nejrychleji. Mezi tímto obdobím je potřebná rovnováha mezi hormony, které mají zvláštní vztah k nervovému systému. Pokud by se tato rovnováha narušila, dojde ke zvýšení úmrtnosti nervových buněk až dvacetkrát víc než při normálních podmínkách. To znamená, že stačí jediná větší opilost a zničí se milióny nervových buněk.

Můžeme předpokládat, že jedna menší sklenka vína za týden dítěti nijak neublíží, ale problém je v tom, že žádná bezpečná hranice, která by dítěti nijak neublížila neexistuje. To znamená, že nejlepší ochranou pro dítě je alkohol během těhotenství zcela vynechat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9894 (vitejdoma.cz/rodina#7725)


Přidat komentář