Vhodné hračky do vody

Voda je pro děti přirozeným prostředím. Průměrně od pátého měsíce života si děti svůj pobyt ve vodě užívají. Pokud jim chcete cachtání ještě více zpříjemnit, pořiďte jim různé hračky do vody. Nevíte si rady s výběrem? Poradíme vám.

Doporučujeme:

  • Plavecká škola Plaváček-Praha Přijďte si zaplavat do plavecké školy Plaváček v Praze, kde si zaplavou nejen rodiče se svými malými dětmi, ale i děti předškolního věku.** **
  • Hračky a šlapadla on line: Internetový prodej dětských šlapadel, odrážedel, tříkolek, koloběžek, šlapacích traktorů, hraček na sníh, hraček na zahradu, přívěsů a příslušenství, dětského nářadí, dětského pracovního oblečení a dětských autosedaček.

Hračky tvoří neodmyslitelnou součást každé správné výchovy. Nákup hraček nám činí velké potěšení, ale přináší také jistá úskalí a rizika. Jak se zorientovat na trhu, který nabízí tolik rozličných hraček? Jak vybrat tu správnou, bezpečnou a interaktivní hračku? Výběr vhodné hračky bývá kolikrát obtížný i pro zkušené rodiče s několika dětmi. Pokusíme se vám pomoci při výběru té nejvhodnější hračky do vody. V prvé řadě je však potřeba, abyste o hračkách něco věděli.

## Jak má vypadat správná hračka? V současné době je na trhu nepřeberné množství různých **hraček**, ne však každá je ideální. Jak by měla** dobře vybraná hračka** vypadat? V prvé řadě je důležité, aby byla bezpečná. **Bezpečnost hračky** však neurčují pouze vlastnění malých součástek, ale i použití bezpečného materiálu, barviv a neostrých tvarů. Mimo to by taková správná hračka měla být **výchovně hodnotná, variabilní, hygienicky nezávadná, přiměřená k danému věkovému vývoji dítěte, jednoduchá** a rozhodně by měla ledacos ustát. Každá správně vybraná hračka, ať už do vody, či určená k jiným účelům, by měla dítě rozvíjet. U všech dětí je velice důležitý rozvoj jejich motoriky (a proto by hračky měly lákat k pohybu, k dobytí jistoty a elegance), smyslového vnímání (rozvoj sluchu, zraku, hmatu, soustředění), citu pro barvu a tvar, stimulace myšlení, řeči, vybízení ke komunikaci, k rozvoji fantazie i pocitů, a proto je důležité, aby tyto vlastnosti měly i hračky. ## Výběr hračky podle věku Při** výběru vhodné hračky** kromě výše jmenovaných vlastností přihlédněte i na věkový vývoj svého dítěte. Každé věkové období dítě má své specifika. Novorozenecké období trvá pouhý jeden měsíc, počínaje dnem narození. Novorozené děti ve skutečnosti hračky ani nepotřebují. Všechny hračky pořízené v tomto období jsou budoucími hračkami. Po dovršení jednoho měsíce věku dítě vstupuje do kojeneckého období, které trvá až do jednoho roku. Po kojeneckém období následuje batolecí věk, trvající pak až do třech let. Pro **nákup hraček do vody** je nejvhodnější období kojenecké, protože právě v tomto věku si dítě koupání začíná vychutnávat. Toto období skýtá dítěti i vám krásné chvíle, které spolu můžete prožít. ## Proč kupovat hračky do vody? Radovánky s hračkami ve vodě patří k těm nejoblíbenějším kratochvílím téměř každého dítěte. Voda je pro děti přirozeným prostředím, v němž se cítí skvěle. Voda jim zároveň zaručuje jejich první sportovní vyžití, které můžeme s pomocí vhodně zvolených hraček do vody ještě více zpestřit. Díky **hračkám do vody** pak děti ve vodě vydrží mnohem déle a jejich pobyt ve vodě bude spojen s příjemnými zážitky na jejichž základě v budoucnu nebudete muset své děti ke koupání přemlouvat. **Používáním hraček** navíc podpoříte u vašich dětí pozitivní vztah k hygienickým návykům a podpoříje jejich zdravý vývoj. **Hračky do vody** jsou skvělou pomůckou při podpoře jejich motorického rozvoje. Pohyb ve vodě je totiž mnohem obtížnější než po souši, a tak všechny hračky do vody motivují dítě k rozvoji dovednosti chůze, lezení, trénuje rovnováhu a vede k posilování svalstva celého těla. ## Hračky do vody Dítě si hraním s **hračkami do vody** velmi vhodně rozvíjí jemnou motoriku. Například při hře vodního basketbalu, kdy se snaží dostat balonky do košíku připevněném na vaně, si procvičuje nejen pohybové vlastnosti, ale dále kupříkladu i úchopové a komunikační dovednosti. Úchopové dovednosti si dítě procvičuje při hře s lodičkami, rybičkami anebo jinými zvířátky. Dítě se snaží při hře uchopit hračku a přitom se tak nevědomky učí koordinovat své pohyby oběma rukama. Kromě klasických** plastových zvířátek a lodiček** je skvělou hračkou do vody i **hra na rybáře**. V jednodušší fázi hry dítě chytá rybky pomocí síťky a v batolecím či předškolním věku, rybky lapá pomocí malého dětského rybářského prutu. Podobně jako je tomu u jiných hraček i u hraček do vody je důležitá jejich pestrobarevnost a různé speciální funkce. Jde hlavně o různé stříkání, točení anebo svítění. **Speciální funkce hraček do vody** dopomáhají v rozšiřování vnímání a představivosti dítěte přičemž pozitivně působí na rozvoj několik různých vlastností. Mezi hračky se speciálními funkcemi patří například různé vodní mlýnky, kelímky s různými otvory, svítící kačenky anebo tzv. mrakodrapy. Mrakodrapy jsou vlastně speciální stavební kostky do vody s nimiž si může dítě ve vodě hrát různými způsoby, může stavět mrakodrap anebo je používat i jednotlivě. Tato velice interaktivní hračka rozvíjí dítě hned v několika směrech. Další speciální skupinu** hraček do vody** tvoří hračky, které dopomáhají ztvárnit hru na „něco“, například na moře, námořníky, na rybáře a tak dále. Do této kategorie spadají i různé **bublifuky a barevné pěny**, se kterými ve vodě můžete zažít spoustu legrace. ## Hygiena hraček **Hygiena hraček je důležitá.** Při **udržování čistoty hraček do vody** je potřeba ještě větší důkladnosti, protože při špatné péči jsou hračky do vody ideálním prostředím pro usídlení různých plísní a choroboplodných zárodků. Proto po každé koupeli hračky znovu opláchněte a nechte na sušáku anebo ručníku pořádně okapat. Jednou za jeden až dva týdny, byste hračky měli naložit do dezinfekčního roztoku, aby se zbavily choroboplodných zárodků. Nezapomeňte je však pak pořádně opláchnout! Z praktického hlediska je **nejvhodnějším materiálem pro hračky do vody kvalitní plast.** I plastové hračky však mohou předznamenat jistá úskalí. Pro vodní hrátky jsou absolutně nevhodné hračky s pískátky, protože umožňují velký prostor vodním plísním. Hračky, které mají speciální funkce, tedy jimi různě protéká voda, se časem i přes vaši veškerou snahu prostě zanesou. Vzhledem k tomu, že se obvykle do nich nemáte šanci nijak dostat (z bezpečnostních důvodů), můžete je bohužel už akorát vyhodit. ## Na co byste u hraček neměli zapomenout Při **výběru hraček** je důležité si uvědomit, že méně znamená více. Nezahlcujte své dítě velkým kvantem hraček, nebude vědět jakou hračku si má  vybrat a nakonec z toho bude jen rozmrzelé. Nevybírejte hračky podle svých snů a představ, zkuste se na hračku podívat dětskýma očima. To, co se líbí vám, nemusí se líbit vašemu dítěti. **Hrou ve vodě** si dítě osvojí kromě výše zmíněných vlastností i sociální dovednosti, kdy se při hře s ostatními dětmi učí hračky půjčovat, ale i bránit své zájmy. Výsledkem toho je spolupráce s ostatními dětmi a hájení svých zájmů, které bude tolik potřebovat ve svém budoucím životě. **Hračky** jsou sice důležitým prvkem ve výchově, ale měli byste si uvědomit, že tou nejlepší hračkou na světě jste pro vaše dítě vy! Místo zahlcování spoustou rozličných hraček se jim  proto raději věnujte. Vytvořte si z koupání rituál. Uvidíte, vodní hrátky mají pozitivní účinky nejen na vaše dítě, ale i na vás samotné. Rituály navíc dopomáhají k navození klidu a pohody, a také **upevňují vztahy mezi dítětem a rodičem**. Společně budete pak na tyto příjemně strávené chvíle rádi vzpomínat. ### Doporučujeme: - [**Plavecká škola Plaváček-Praha**](http://www.plavani.com/ "Plavecká škola Plaváček- Praha") Přijďte si zaplavat do plavecké školy Plaváček v Praze, kde si zaplavou nejen rodiče se svými malými dětmi, ale i děti předškolního věku. - **[Hračky a šlapadla on line:](http://www.hracky-slapadla.cz/)** Internetový prodej dětských šlapadel, odrážedel, tříkolek, koloběžek, šlapacích traktorů, hraček na sníh, hraček na zahradu, přívěsů a příslušenství, dětského nářadí, dětského pracovního oblečení a dětských autosedaček.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9896 (vitejdoma.cz/rodina#9811)


Přidat komentář