Ve školních osnovách je sexuální

Jako prevence slouží nejen vyučovaní sexuální výchovy, ale také automaty na prezervativy instalované v některých středních školách. Škola má v oblasti sexuální výchovy především informativní charakter.

Sexuální výchova na ZŠ

S výukou se dnes většinou už začíná na prvním stupni základních škol. Ve čtvrtém nebo v pátém ročníku základní školy se děti mohou seznámit obecně s rozmnožováním. Na druhém stupni základních škol je sexuální výchova zahrnuta do věd přírodních nebo do občanské výchovy.

Sexuální výchova na střední škole

Na středních školách je to individuální. Zejména na gymnáziích, na středních zdravotnických školách se věnují některým otázkám hlouběji, a to hlavně v hodinách biologie.

Sexuální výchova

Podle mezinárodní úmluvy o právech dítěte z roku 1989 převažuje zájem dítěte nad jakoukoli činností státu, dítě má právo na informace všeho druhu, právo na vzdělání a ukládá státům výchovu k plánovanému rodičovství. Z toho vyplývá nutnost zajistit dětem sexuální výchovu, která u nás není jako samostatný předmět, ale je zahrnuta v několika jiných předmětech (například základy společenských věd, biologie).

Formy výuky

 • formou diskuzí na daná témata
 • promítání filmu, dokumentu
 • přednášky vedené sexuologem, výchovnou poradkyní apod.
 • formou anket

Hlavní témata

 • úloha pohlavních orgánů při pohlavním styku
 • změny spojené s pubertou
 • způsoby antikoncepce
 • vývoj dítěte a porod
 • nechtěné otěhotnění
 • interupce
 • pohlavně přenosné nemoci

Prevence

Jako prevence slouží nejen vyučovaní sexuální výchovy, ale také automaty na prezervativy instalované v některých středních školách. Škola má v oblasti sexuální výchovy především informativní charakter. Nemůže nahradit sexuální výchovu v rodině.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9854 (vitejdoma.cz/rodina#6578)


Přidat komentář