Tělesné tresty u dětí

Snažte se dítě dobře vychovávat a podporovat v nich dobré vlastnosti. Místo kritiky jej také chvalte. Každé dítě své rodiče občas zkouší, chce vědět, kam až může zajít...

Tělesné tresty

Snažte se dítě dobře vychovávat a podporovat v nich dobré vlastnosti. Místo kritiky jej také chvalte. Každé dítě své rodiče občas zkouší, chce vědět, kam až může zajít. Někdy se potrestání svého potomka nevyhneme. Pokud však zvolíme tresty fyzické, dítě si nezapamatuje špatnost svého chování, ale jen negativní pocity z pohlavků.

Ano či ne

  1. Pokud máte pocit, že se bez fyzických trestů neobejdete, používejte je spíše jen symbolicky. Malé dítě můžete plácnout přes zadeček, nikdy ale ne přes tvář nebo po hlavě. Fyzicky netrestejte děti mladší než jeden rok, které ještě pořádně nechápou souvislosti.
  2. Potrestáním problém uzavřete, více už dítěti jeho prohřešky nepřipomínejte.
  3. Lépe než výprask funguje snížené kapesné nebo zákaz hraní na počítači.

Jejich důsledky

  • Fyzické tresty starších dětí brání v jejich duševním vývoji. Dítě nepřemýšlí o svém chování a stává se poslušným jen proto, aby se vyhnulo potrestání.
  • Fyzicky trestané dítě v dospělosti reaguje agresivně a protože je naučeno, že prosazovat se člověk může i pěstmi, tuto metodu také sám využívá.

Tresty versus týrání

Pokud jsou fyzické tresty příliš časté nebo silné, mohou vést k pokusům o útěk z domova. Takové děti mají psychické problémy, může se u nich rozvinout bulimie, anorexie, tendence k sebepoškozování, mohou se zapojit do pochybné party nebo začít užívat drogy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9851 (vitejdoma.cz/rodina#6424)


Přidat komentář