Syndrom náhlého úmrtí kojenců

Syndrom náhlého úmrtí kojenců - prevence. Příčiny syndromu. Jak syndromu zabránit? Pomoc pro rodiče zemřelého dítěte. SIDS -Syndrom náhlého úmrtí kojenců. Apnoe - zástava dechu.

Syndrom náhlého úmrtí kojence je náhlé, nečekané úmrtí kojence bez jakýchkoliv předchozích příznaků onemocnění. Dítě umírá ve spánku. Syndrom postihuje nejčastěji děti ve věku 2. až 4. měsíce, po 6. měsící věku jen vyjímečně. Vyskytuje se častěji v chladných měsících a v rodině, která má více dětí. Tento syndrom je jednou z nejčastějších příčin smrti kojenců od sedmého dne života.

Příčiny syndromu

Odborníkům nedá toto záhadné, náhlé umrtí dítěte spát. Příčinu vidí v zástavě dechu, který může nastat v těchto situacích: - matka v průběhu těhotenství nebo po porodu v přítomnosti dítěte kouří - dítě je přehříváno (u přehřátého dítěte se v dýchacích cestách přemnožují bakterie) nebo podchlazováno

Jak syndromu zabránit?

  • nepokládejte kojence ke spánku na bříško
  • nekuřte v těhotenství a po narození dítěte pouze mimo jeho přítomnost
  • nepřehřívejte ani nepodchlazujte dítě ve spánku, nezakrývejte mu při spánku hlavičku

Pomoc pro rodiče zemřelého dítěte

Dnes existuje spousta rodičovských organizací, které pomáhají rodičům překlenout nejtěžší období po smrti dítěte.

SIDS -Syndrom náhlého úmrtí kojenců

Apnoe - zástava dechu

Krátká apnoe se může objevit při chorobách srdce, plic či mozku. Krátké apnoe se mohou objevovat v průběhu normálního spánku, dlouhé přestávky v dýchání u kojenců mohou vést k SIDS.

SIDS - syndrom náhlého úmrtí kojenců

je nejčastější příčinou smrti do jednoho roku věku. Typické je, že dítě uložené do postýlky ke spánku se již neprobudí. Většinou jsou to děti zdánlivě zcela zdravé, bez větších zdravotních potíží a umírají ve spánku - tiše, bez alarmujících příznaků. Děti ve spánku přestanou dýchat. SIDS je celosvětovým problémem, ale dosud se výzkumem nepodařilo dostatečně objasnit příčiny a najít spolehlivý způsob, jak vyhledat děti ohrožené tímto syndromem. Víme však, že při dodržování některých opatření se riziko náhlé smrti snižuje. To, co již dnes můžeme udělat pro svoje děti, je minimalizování všech možných rizik vhodnou prevencí. Znamená to odstranit nebo minimalizovat vše, co je pro kojence nepříjemné, nezdravé a škodlivé.

Syndrom náhlého úmrtí kojenců - prevence

  • nedávejte kojence spát na bříško. Tato poloha je pro kojence v prvních měsících života nepřirozená a riziková. Kojenec má spát na zádech nebo na boku.
  • dítě by mělo být co nejdéle kojeno
  • nevystavujte dítě působení cigaretového kouře, rizikem je matka - kuřačka, ale i otec - kuřák
  • dítě by se nemělo přehřívat, používejte pouze lehké přikrývky, do jednoho roku by nemělo spát na polštáři
  • nenechávejte kojence samotného - i tak malé dítě vnímá stres ze samoty a nepřítomnost matky V prevenci náhlého úmrtí kojenců je rovněž důležitým momentem monitorování životních funkcí dítěte ve spánku domácím apnoe monitorem. Při jakémkoliv podezření, že Vaše dítě není zcela v pořádku, poraďte se ihned s Vaším dětským lékařem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9885 (vitejdoma.cz/rodina#7219)


Přidat komentář