Strach ze tmy u dětí

Ve světle je vše jasně viditelné, ve tmě tajemné a nejisté. My dospělí jsme na tmu zvyklí, ale co naši vystrašení malí tvorečkové, co naše děti? Tma je pro ně jedno velké neznámo, stíny se rozprostírají do všech stran.

Strach ze tmy

Ve světle je vše jasně viditelné, ve tmě tajemné a nejisté. My dospělí jsme na tmu zvyklí, ale co naši vystrašení malí tvorečkové, co naše děti? Tma je pro ně jedno velké neznámo, stíny se rozprostírají do všech stran a dítě v nich okamžitě vidí strašidlo. Nechápe ještě souvislost mezi předměty a stíny. Pokud strach přetrvává, může se snadnou zvrtnout v těžko léčitelnou fóbii a přetrvávat až do dospělosti.

Výběr správného osvětlení - lustry, svítidla

Překonání strachu

Dítě se postupně zbaví strachu ze tmy tím, že pochopí, že není nebezpečné. Zkuste si s dítětem povídat nebo hrát v šeru a navodit v dítěti příjemný pocit. Časem si můžete hrát s baterkami ve tmě. Jakmile se přestane bát tmy ve vaší společnosti, postupte dále a motivujte jej nějakou odměnou, když se pokusí být ve tmě sám. Nikdy jej ale ke zhasínání světla nenuťte! Dokud si bude přát mít rozsvíceno, respektujte to. Nepomůže-li ani tento postup, vyhledejte dětského psychologa.

Zatemněno v očích

Dalším, méně obvyklým důvodem, proč se vaše dítě bojí tmy, může být tzv. slepota ve tmě. V takovém případě se zrak dítěte nedokáže přizpůsobit tmě a dítě za noci vůbec nevidí. Pokud se váš potomek bojí tmy, ale má také strach vyjít ven na světlo, možná je to právě tím, že nevidí, kudy jít. Jestliže v noci padá a vráží do věcí, může jít o tentýž případ. Tato vzácná vada je obvykle vrozená a trvalá a vyskytuje se více v rodinách se zrakovými problémy. Máte-li podezření, že jí trpí i vaše dítě, okamžitě navštivte lékaře.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9811 (vitejdoma.cz/rodina#5342)


Přidat komentář