Sourozenecká rivalita

Prvorozené děti bývají zodpovědné, samostatné a cílevědomé. Vědomí vlastní důležitosti je vede k rozmazlenosti, ale protože na ně rodiče kladou vysoké nároky, spějí často k perfekcionismu.

Hýčkaní jedináčci

Prvorozené děti bývají zodpovědné, samostatné a cílevědomé. Vědomí vlastní důležitosti je vede k rozmazlenosti, ale protože na ně rodiče kladou vysoké nároky, spějí často k perfekcionismu. Jedináčci jsou tvořiví a vyspělejší, dobře si rozumí i s dospělými.

Benjamínci

Nejmladší dítě mezi sourozenci bývá otevřené, zábavné, tvořivé a odvážné. Benjamínci se rádi předvádějí, bývají vychytralí a občas odmítají přijmout zodpovědnost za své činy.

Prvorozené děti

Pokud prvorozenému dítěti šlape na paty mladší dítě, snaží se všemožně vyniknout a má sklony k neuróze. Prvorození jsou si vědomi, že musí zastupovat vůdčí roli a snaží se být proto zodpovědní a samostatní.

Druhorozené děti

Druhorozené děti bývají přizpůsobivé, společenské a soutěživé. Umí vyjednávat a hledat kompromisy. Jsou méně náročné.

Prostřední děti

Také prostřední děti bývají skvělí vyjednavači. Dobře vycházejí se svými vrstevníky.

Sourozenecká rivalita

Nový sourozenec je pro dětskou duši příčinou velkých frustrací. A frustrovaní sourozenci si dokáží ze života udělat peklo! Pokud se druhorozenému dítěti věnujete až o 100% více než prvorozenému, vaše prvorozené dítě se bude cítit odstrčené a nemilované a může na svého sourozence začít žárlit. Nezřídka se stává, že miminku dělají starší sourozenci naschvály nebo se k němu vůbec nechtějí znát. Nezapomeňte se proto občas pomazlit také se svým starším dítětem!

Žárlivosti v dospělosti

Čím jsou si děti věkově blíže, tím více si obvykle rozumí. To ale neplatí z hlediska žárlivosti. Pokud se dítě s žárlivostí nevyrovná, v dospělosti bývá egocentrické – žárlí na všechny kolem sebe a nesnese, když někdo věnuje pozornost někomu jinému.

Vliv rodičů

Nejen sourozenecké pořadí, ale i přístup rodičů ovlivňuje charakterový vývoj dítěte. Vyvarujte se upřednostňování jednoho dítěte jen proto, že jedno zlobí a druhé ne. Pokud budete každé přijímat jinak, také sourozenci se budou hůře přijímat navzájem a ještě hůře pak budou odstrčované děti vnímat sami sebe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9818 (vitejdoma.cz/rodina#5493)


Přidat komentář