Školáček - první školní den

S nástupem do školy nastává pro děti mnoho změn. Už se nepřizpůsobuje vše jejich rytmu, ale ony se budou muset začít změnám přizpůsobovat. Musejí si zvykat na pravidelný režim, včlenit se do kolektivu, zvládat nové podněty a situace.

Psychická podpora - rodičů

U dětí se při zápisu do školy zjišťuje jejich připravenost a zralost. Dětí samy nepoznají, že je někdo u zápisu „zkouší” a mohou mít pocit, že si spíše hrají. Zápisem by to všechno ale skončit nemělo. Děti potřebují i určité podněty ze strany rodičů. Rodiče jim mohou obohatit slovní zásobu vyprávěním, čtením pohádek, podpořit je při zvládání manuálních maličkostí (zavazování tkaniček, oblékání) a směrovat je k samostatnosti.

Děti a změny je život

S nástupem do školy nastává pro děti mnoho změn. Už se nepřizpůsobuje vše jejich rytmu, ale ony se budou muset začít změnám přizpůsobovat. Musejí si zvykat na pravidelný režim, včlenit se do kolektivu, zvládat nové podněty a situace. A učit se, učit se všem těm novým věcem a znalostem. Rodiče však musí také zapojit trpělivost a podílet se na každodenní přípravě do školy.

Jak to bude vypadat v dětském kolektivu

Pokud dítě navštěvovalo mateřskou školku – je na tom lépe, než dítě, které nemělo tu čest začlenit se mezi své vrstevníky. Dítě, které trávilo většinu času s dospělými, pak může mít problémy se začleněním do kolektivu, protože není zvyklé podřídit se nebo přizpůsobit ostatním. A to pak může být podrobeno zkoumavému a kritickému oku ostatních dětí v kolektivu. Děti by měly přicházet do kontaktu se svými vrstevníky co nejvíce (a co nejdříve).

Základní dovednosti pro předškoláka

S nástupem do školy se počítá s tím, že děti budou zvládat všechny ty rituální každodenní věci týkající se kolem stravování, oblékání a hygieny. Takže zvládnout příbor, tkaničky, přezky, umývání rukou… by mělo být hračka. Nebo snad ne?

První zkouška pro předškoláka

Před nástupem do školy nebylo tolik třeba udržovat (po delší dobu) dětskou pozornost. Děti jsou přirozeně zvídavé, neposedné, aktivní – chtějí toho zvládnout co nejvíc. Sezení v lavici a určité soustředění pak může představovat problém. S dítětem si povídejte, zkoušejte jak dlouho vydrží poslouchat pohádku bez přerušování, kreslete si, listujte v knížce.. Určitě se bude jeho pozornost k dané aktivitě prodlužovat.

Vytvořte dítěti lásku ke škole

Každé dítě je individuální a má jiné tempo. Nesrovnávejte, naopak povzbuzujte je při každém novém úspěchu, hledejte jeho přednosti. Veďte ho k poznání, že ne všechno jde získat hned a bez píle. Jen tak bude dítě připraveno přijímat nové podněty a vytvoří si vztah ke vzdělávání a povinnostem.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9836 (vitejdoma.cz/rodina#5929)


Přidat komentář