Šikana děti

Šikana děti. Je vaše dítě šikanováno? Jak se šikana projevuje? Možná i vaše dítě trpí šikanou a "tresty" ostatních dětí. Šikana je častá, postihuje více než pětinu dětí v základních školách a desetinu ve školách středních.

Šikana je chování dítěte nebo skupiny dětí s cílem ohrozit a zastrašit. Šikana zahrnuje ponižování, slovní i fyzické napadání, neustálý výsměch, hrubé chování, omezování osobní svobody, vydírání, braní věcí a poškozování věcí či oděvu. Šikana je záměrné a nevyprovokované užití síly jedincem nebo skupinou.
Tři čtvrtiny případů šikany se odehrávají ve škole, zbytek na cestě do školy nebo ze školy.

Je vaše dítě šikanováno?

Možná i vaše dítě trpí šikanou a "tresty" ostatních dětí. Šikana je častá, postihuje více než pětinu dětí v základních školách a desetinu ve školách středních. Proto na tuto variantu své dítě dobře připravte co nejdříve. Nejčastější obětí šikany jsou příslušníci menšin (u nás zejména romské děti), ale není to pravidlem. Obětí se mohou stát i děti čímkoli odlišné od průměru (tloušťka, brýle, výška postavy, druh šatů, barva vlasů, jakákoli odlišnost, dokonce i přednost či talent). Šikanující (agresoři) bývají starší, silnější nebo je agresorů více.

Jak se šikana projevuje?

 • nechutenství
 • bolesti břicha a hlavy bez lékařského nálezu
 • strach jít ráno do školy
 • ztráta zájmu o učení a zhoršení prospěchu
 • ztráta nálady, smutek, apatie
 • záškoláctví
 • ztráta kamarádů
 • ustrašené chování
 • pozdní návraty ze školy
 • dítě ve vyhladovělém stavu, s poškozenými věcmi nebo oděvem
 • opakované "ztráty" peněz nebo osobních věcí
 • požadování vyšších částek peněz
 • domácí krádeže
 • stopy po tělesném násilí
 • poruchy spánku, špatné sny

Jak pomoci dítěti v případě šikany?

Většina dětí šikanu nepřizná. Obvykle ze strachu. Šikana je velmi poškozuje - zejména duševně, často i tělesně. Oběti šikany se cítí bezmocné a dříve nebo později začnou hledat vinu v sobě.
- Dejte dítěti najevo svou podporu. - Vysvětlete mu, že nemá vinu na tom, že je šikanován. - V počátečních stadiích je možné pomoci dítěti, aby se ubránilo samo nebo s pomocí ostatních spolužáků. - Vyhrocené případy je třeba řešit ve spolupráci se školou, mnohdy i s policií.

Můžete se obrátit na místa, kde vám s řešením šikany pomohou: - Linka bezpečí 800 155 555 - Policie ČR 158 - Rodičovská linka 283 852 222 - Tísňové volání z mobilního telefonu 112

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9883 (vitejdoma.cz/rodina#7202)


Přidat komentář