Rozvoj osobnosti u dětí

Odborníci se shodují, že nejdůležitějším obdobím pro formování osobnosti je mezi prvním až třetím rokem. Dítě si vytváří veškeré modely chování. Důležité je aby děťátko cítilo, že je milováno a nacházelo oporu ve svých rodičích.

Batolata - formování osobnosti

Odborníci se shodují, že nejdůležitějším obdobím pro formování osobnosti je mezi prvním až třetím rokem. Dítě si vytváří veškeré modely chování. Důležité je aby děťátko cítilo, že je milováno a nacházelo oporu ve svých rodičích. V tomto období také „lapá“ veškeré informace o okolním světě, a proto je nezbytné věnovat mu dostatečnou péči.

Připravenost u batolat

Jaké hry volit, aby se dítě mohlo zapojit a rozvíjet svoji vnímavost? Čemu všemu už rozumí, ale na co ještě není připravené? Každé dítě je jedinečné a individuální, a to, co jedno dítě může zvládat bez problému, pro jiné může být překážkou.

Co sledovat u batolat

 • V tomto období dochází k velkému pokroku v rozvoji řeči.
 • Postupně se rozrůstá slovní zásoba. Od jednoduchých slov a žvatlání přechází postupně dítě k jednoduchým větám.
 • Postupně se zdokonaluje motorika, dochází k osamostatnění chůze.
 • U malých dětí jde tělesný a psychický vývoj ruku v ruce.
 • Rozvíjí se motorika – dítě se stává obratnější v takových činnostech jako je svlékání, oblékání, mytí, navlékání korálků, listování v knize..
 • Objevuje se schopnost chápat smysl jednoduché pohádky, říkadla.
 • Představivost se prohlubuje nejčastěji ve hře.
 • U staršího batolete se prodlužuje délka soustředění v závislosti na činnosti.
 • Dítě má schopnost rozlišovat smyslové kvality (tvar, barva, velikost, zvuk).
 • Začíná se projevovat soucit ve vztahu k jiným dětem. Objevuje se citlivé zacházení s hračkami a zvířaty.
 • Děti se při hře samy aktivně vzdalují od matky – oblíbené jsou hry pohybové a manipulování s různými předměty.
 • Dítě používá předměty tak, jak to pozoruje u dospělých (panenku vozí, krmí apod.).

Co rozvíjet u batolat

 • Děťátko je třeba rozvíjet všestranně, aby bylo bystré v širokém slova smyslu.
 • Měli bychom podporovat samostatnost, kreativitu, otevřenost..
 • Zapojte fantazii a vytvářejte podmínky pro zábavně a aktivně strávený čas.
 • Není vhodné, aby si batole hrálo samo ve svém pokoji. Připravte mu hrací kout v místnosti, kde se pohybujete.
 • Podporujte kreslení, malování, muzicírování, předčítejte.
 • U kreslení dítě nejdříve poznává tvary a barvy a samo je fascinováno spontánní kresbou.
 • Podporujte rytmus např. kladívky (vařečkami), bubínkem, zvonečkem (nemusí se jednat jen o hudební nástroj). Zpívejte známé písničky typu Skákal pes a doplňujte je tleskáním a hrou na tyto nástroje.
 • Motorickou obratnost podporuje vkládání kostiček různých tvarů do odpovídajících otvorů.
 • Na procházkách aktivujte dětskou vnímavost a mluvte o všem, co vás obklopuje.
 • Navazujte kontakty s dalšími dětmi.
 • Doporučuje se navštěvovat různé zájmové kroužky: cvičení nebo kreativní dílny, např. v mateřském centru.
 • Pokládejte dětem nejrůznější otázky a snažte se mu odpovědět na všechno, co jej zajímá.
 • Důležité je v tomto období být v neustálém kontaktu a povídat, povídat.
 • Nešetřte chválou a podporujte dítě v každé jeho aktivitě.

Hry s batolaty - 12 až 15 měsíců:

 • Hrajte si s kostkami různých tvarů.
 • Pozorujte dění kolem vás, upozorňujte na nejrůznější zvuky.
 • Říkejte krátká a rytmická říkadla.
 • Často se mazlete.

Hry s batolaty - 15 až 18 měsíců:

 • Podporujte dítě, aby samo jedlo lžičkou.
 • Při kontaktu s jinými dětmi dítě podporujte, aby samo půjčovalo své hračky.
 • Zkoušejte hry s míčem.
 • Upozorňujte na různé barvy – učte je poznávat.

Hry s batolaty - 18 až 24 měsíců:

 • Zkoušejte spolu třídit hračky.
 • Aktivně dítě zapojte do svlékání a oblékání.
 • Nechte ho „pomáhat“ při domácích pracích.

Hry s batolaty - 24 až 28 měsíců:

 • Zkoušejte spolu navlékat korálky na nit.
 • Povídejte si, co jste dělali včera. Poté zaveďte řeč na něco, co jste dělali v nedávné době, a snažte se, aby si dítě vzpomnělo.
 • Mluvte správně a nekritizujte výslovnost dítěte.

Hry s batolaty - 28 až 36 měsíců:

 • Podporujte jemnou motoriku dítěte – pořiďte mu kulaté nůžky, ať dítě stříhá papír.
 • Klaďte otázky typu: Co se stane, když… Dítě by mělo předvídat.
 • Vysvětlujte významy neznámých slov.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9863 (vitejdoma.cz/rodina#6781)


Přidat komentář