První sezení u dítěte

Od sedmého měsíce už dítě nedokáže pasivně ležet na zádech a začíná se hodně přetáčet, v poloze na zádech zvedá hlavu, zvedá trup, opírá se o paže, lozí. Některé děti už v tomto období sedí, ale pokud tomu tak není, není důvod se tolik znepokojovat.

Velkou roli hraje také genetická výbava

Každé dítě má jinou genetickou výbavu, jiné vrozené dispozice. Na vývoji se kromě toho podílejí také další vlivy, a to především zdravotní stav a rodinné prostředí. To, jestli se dítě vyvíjí správně posuzuje dětský lékař na pravidelných preventivních prohlídkách.

Všechno má svůj čas

Od sedmého měsíce už dítě nedokáže pasivně ležet na zádech a začíná se hodně přetáčet, v poloze na zádech zvedá hlavu, zvedá trup, opírá se o paže, lozí. Některé děti už v tomto období sedí, ale pokud tomu tak není, není důvod se tolik znepokojovat. Dítě se posadí samo až tehdy, pokud na to jeho motorické schopnosti i svalstvo budou připraveny. V článku zde se dozvíte, jak a kdy naučit dítě na nočník...

Vývoj svalstva

Motorika a svalstvo se vyvíjí u každého dítěte jinak. Cesta k samostatnému sezení vede přes „pasení koníčků”, vzpírání se na dlaních, až po pokusy dostat se na kolena. Pokud má dítě tendenci dávat si kolena pod sebe, je to příznak toho, že se již brzy posadí. 

Nutná je také motivace

Až bude zádové svalstvo dítěte dostatečně vyvinuté, bude dítě připraveno k samostatnému sezení. Pokud dítě samo od sebe není připraveno na sezení a je posazováno, trpí tím především páteř. Nejde o to, aby rodiče dítěti urychlovali vývoj tím, že ho budou posazovat sami. Dítě tak ztratí motivaci k samostatnému úsilí toho dosáhnout, protože nový zorný úhel pohledu je mu nabídnut zadarmo.

Dostatečný prostor

Dítě potřebuje dostatečný prostor pro své pokusy a prozkoumávání těla. Vhodné je vytvořit dítěti prostor na zemi na dece a nechat ho, ať samo zkouší pohyby. Omezte posazování v kočárku nebo v sedačce. Dítě vozte v kočárku raději v klečící poloze.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9834 (vitejdoma.cz/rodina#5916)


Přidat komentář