Promoce

Promoce se odehrávají v honosných sálech a v prostorách, které mají pro danou univerzitu význam (např. historický). Diváky na promocích tvoří rodiče, známí a příbuzní promujících. Ti mohli dostat osobní pozvání, popřípadě dostali i speciální pozvánku.

Promoce

Promoce jsou završením vysokoškolského studia. V tomto slavnostním aktu se předává diplom s uděleným akademickým nebo vědeckým titulem (či hodností). Jak se promoce odehrávají a jak se na ně připravit? Mezi známými či v každé větší rodině se jistě najde někdo, kdo svá studia chce dokončit nebo se na promoce chystá. Tento ceremoniál je po celá dlouhá léta jen málo pozměňovaný - má určitá pravidla a stejné zvyklosti.

Vysokoškolská slavnost

Promoce se odehrávají v honosných sálech a v prostorách, které mají pro danou univerzitu význam (např. historický). Diváky na promocích tvoří rodiče, známí a příbuzní promujících. Ti mohli dostat osobní pozvání, popřípadě dostali i speciální pozvánku. Hosté vstupují první. Vcházejí nehlučně s důstojným chováním odpovídajícímu honosnému prostředí.

Co na sebe?

Této mimořádné slavnostní situaci by mělo odpovídat sváteční oblečení nejen promujících, ale i hostů. Pro pány jsou samozřejmostí tmavé obleky, světlé košile a kravaty. Dámy mají pestřejší výběr – volí šaty, kostýmky, sváteční róby.

Průběh ceremonie

  • Ceremoniál nezačne bez akademických funkcionářů: rektora, prorektorů, děkanů, profesorů a pedagogů, kteří jsou oblečeni v talárech – tj. slavnostním oblečení náležející zastávané funkci.
  • Jsou-li všichni na svých místech, jako první promluví děkan. Ve své řeči požádá rektora o svolení k promoci.
  • Rektor nebo jeho zástupce vysloví souhlas s udělením titulu absolventům.
  • Promotor čte slib, který pak absolventi stvrdí latinskou formulí. Absolventi přísahají na žezlo fakulty a pronášejí latinskou formuli.
  • Poté promotor sestoupí z lóže a předá diplomy absolventům.
  • Zástupce promovaných absolventů zpravidla ještě přednese děkovný projev.
  • Když je slavnostní akt u konce, akademičtí funkcionáři odchází v opačném pořadí než přicházeli. První tedy odchází rektor, poslední absolventi.
  • V tomto prostoru se zpravidla ještě negratuluje, ale přenechá se to na pozdější chvíle strávené s rodinou u svátečního oběda.
  • Nejvhodnějším vyjádřením blahopřání při takové příležitosti zůstávají květiny. Dary by neměly být nijak zvlášť okázalé.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9861 (vitejdoma.cz/rodina#6710)


Přidat komentář