Příprava pro předškoláky

Děti narozené v září, většinou s nástupem do školy problém nemají, ovšem u dětí říjnových a listopadových je to trošku složitější. Jedna část rodičů často zvažuje zápis, přestože dítě v době nástupu nedosáhne šesti let.

Je zbytečné učit něco dítě, co se neučili ve škole

Nemá smysl, abyste své děti záměrně učili nějaké znalosti. To může předškolákovi i uškodit.

Může uškodit příliš brzký nástup do školy?

O předčasný nástup do školy žádají většinou ambiciózní rodiče, jejichž děti mají mnoho znalostí, ovšem mnohdy zapomínají na jejich fyziologický rozvoj. Děti se například dříve unaví, nemají tolik rozvinuté schopnosti aj. V případě, že se dítě dostane do školy velmi brzy, může se narušit také jeho sociální vývoj. Mnoho dětí si v předškolním věku potřebuje ještě hrát a proto by neměly být zatěžovány úkoly.

Kdy je dítě připraveno jít do školy

Děti narozené v září, většinou s nástupem do školy problém nemají, ovšem u dětí říjnových a listopadových je to trošku složitější. Jedna část rodičů často zvažuje zápis, přestože dítě v době nástupu nedosáhne šesti let. Druhá strana rodičů se školy bojí a rádi by dětem zajistili ještě jeden rok bez starostí.

 

Zda dítě je, či není připravené na nástup do školy, rodiče vědí již z mateřské školy. Jestliže na základě určitých pochybností plánujete odklad, můžete, ale nemusíte své záměry oznámit vedení školy při zápisu. Poté vás bude čekat návštěva pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. Jejich doporučení předloží k žádostí o odklad, o kterém pak rozhodně ředitel školy.

Pro děti někdy nepříjemný zápis do školy

Většina škol se snaží předškolákům pomoci od studu a strachu při zápisu. Dopředu dají dětem možnost seznámit se se školním prostředím a žáky prvních ročníků. Některé školy dokonce pořádají i den otevřených dveří, kdy si předškoláci mohou vyzkoušet hodinu nanečisto.

 

Na zápisu se pedagogové ptají na barvy, jméno, kam dítě chodí do školky nebo kde bydlí. Učitelé si také všímají, jestli dítě nemá vadu řeči či jiné problémy. Pokud se nějaké nedostatky objeví, doporučí před zahájením docházky návštěvu logopeda.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9810 (vitejdoma.cz/rodina#5320)


Přidat komentář