Poslat dítě do školky či nikoliv

Existuje také výzkum, jehož výsledky ukazují na to, že děti, které chodily do mateřské školy jsou při školní práci méně soustředěné a na zadaných úkolech pracují hůře, než ty děti, které přišly přímo z rodin.

Poslat dítě do školky či nikoliv - její zápory

Možná se Vám soukromí domova, ve kterém se svému dítěti můžete věnovat, jeví jako ideální. Na dítě jste sama, můžete mu věnovat veškerou pozornost a i tempo výuky přizpůsobit jeho možnostem. Jen Vy sama víte, co Vaše dítě zvládá a co naopak ne.

Dále, pokud Vaše dítě do mateřské školy nebude chodit, odpadnou scény, které provází pláč a psychický nápor. Dítě doma nemusí brzy vstávat a nikým nebude nuceno spát přes poledne.

Existuje také výzkum, jehož výsledky ukazují na to, že děti, které chodily do mateřské školy jsou při školní práci méně soustředěné a na zadaných úkolech pracují hůře, než ty děti, které přišly přímo z rodin.

Poslat dítě do školky či nikoliv - její klady

V mateřské škole se Vaše dítě naučí disciplíně a dodržování řádu. Dítě má potom menší problém s přechodem do školy, kde je nutné, aby zvládlo plnění úkolů a dokázalo odložit své momentální touhy na pozdější dobu.

Dalším faktem, který je pro mateřskou školu, je přirozený vývoj dítěte. Kolem tří let se u dítěte začínají rozvíjet tzv. tranzitivní city, což znamená, že dítě začíná rozumět emocím, dokáže předvídat emoční reakce druhých a umí se do druhých vcítit. Pokud tedy nastoupí do mateřské školy, může si tyto sociální city procvičovat a rozvíjet je v dětském kolektivu.

S tím samozřejmě souvisí i psychický vývoj dítěte, který se odráží i na změně preferovaného typu hry. Do tří let dává dítě přednost hrám, kde si hraje vedle ostatních dětí, ale na svém vlastním „projektu“. Od tří let se pak u dítěte objevuje touha po společné a organizované hře. A právě spolupráce a týmovost může dítěti poskytnout jen dětský kolektiv.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9864 (vitejdoma.cz/rodina#6855)


Přidat komentář