Pomáhání dětem na dálku

Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na účet školy, případně organizátorům v místě. Jako "adoptivní rodina" jste pravidelně informováni o tom, jak si dítě vede ve škole, můžete si vyměňovat aktuální fotografie, ....

Adoptivní rodiče

 • umožníte vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí (budete hradit školné a výdaje spojené s výukou)
 • podpoříte projekty a rozvoj celé komunity
 • vytvoříte vzájemné osobní vztahy
 • stanete se "adoptivními rodiči"
 • dáte dítěti šanci na lepší život
 • pomůžete dítěti z úplné chudoby
 • posíláním finanční částky pomůžete dítěti dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě

Jak adoptovat?

Adoptovat může:

 • jednotlivec
 • skupina lidí
 • rodina
 • firma nebo organizace

Kam posílát peníze?

Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo na účet školy, případně organizátorům v místě. Jako "adoptivní rodina" jste pravidelně informováni o tom, jak si dítě vede ve škole, můžete si vyměňovat aktuální fotografie, dopisovat si, poslat dítěti dárek a v rámci možností se i vzájemně navštívit.

Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců. "Adoptivní rodič" je pravidelně informován o stavu dítěte a jeho pokrocích.

Získané vzdělání díky Vaší pomoci

Adoptivním rodičem se může stát kdokoliv, kdo by rád změnil život alespoň jednomu chudému dítěti a umožnil mu získat vzdělání.

První odhodlané kroky k úspěchu

 • výběr dítěte
 • registrace do databáze „adopcí“ (vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo a e-mail pro lepší kontakt)
 • přidělení vašeho specifického symbolu

Jaké informace obdržíte o dítěti

 • bio-data dítěte – dokument s informacemi o dítěti a rodině
 • fotografie dítěte
 • v cílové zemi jsou sdělena jména nových „adoptivních rodičů“ (v Indii i adresa)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9862 (vitejdoma.cz/rodina#6752)


Přidat komentář