Otevřenost o sexu dětem

Někteří rodiče se domnívají, že jejich tříletá ratolest, která si tak nadšeně tře přirození, je vedena stejným záměrem a stejnými fantaziemi jako třiadvacetiletý dospělý člověk.Reakcí je buď okamžitý zákaz, nebo snaha předstírat, že se nic neděje.

Fakta a fámy

Někteří rodiče se domnívají, že jejich tříletá ratolest, která si tak nadšeně tře přirození, je vedena stejným záměrem a stejnými fantaziemi jako třiadvacetiletý dospělý člověk. Reakcí je buď okamžitý zákaz, nebo snaha předstírat, že se nic neděje. Rodičům by jistě prospělo vědomí, že masturbující čtyřletá dcera rozhodné nesní o tom, jak dobrý by byl Honzík, její kamarád ze školky, v posteli! Dítě se dotýká genitálií prostě proto, že je mu to příjemné. Je zcela normální, že malé ručičky sjedou mezi malé nožičky, když je dítě šťastné nebo vzrušené, když spí nebo když mu předčítáte pohádky. Jediná rodičovská reakce by se měla omezit na občasnou poznámku: „Je fajn se tam dole dotýkat, že?” Matka i otec tak neobyčejně získají na důvěře v těchto záležitostech a dítě vyrůstá s vědomím, že se může rodičů bez obav kdykoliv zeptat na všechno, co se sexem souvisí.

 

Další věc. Erekce se u chlapců objevuje už od batolecího věku, ale rodiče jim jen zřídka vysvětlí, že je to zcela běžný úkaz, že penis ztopoří nejen tehdy, když je mu dobře, ale i jindy, třeba ráno při probuzení. Rodiče říkají svým synům, jak mají krásné vlásky, očička, ouška a někdy i nožičky, ale jako čert kříži se vyhýbají zmínce o jeho cvrčku, natož aby se o něm pochvalně vyjádřili. Ani dívky neslýchají nic pozitivního o svých genitáliích, nikdo jim neřekne, že mohou tam dole také pěkně zvlhnout, ačkoliv vlhké lůno je u dívek stejně časté jako erekce u chlapců.

Proč tolik tabu?

Většina rodičů nemluví s dětmi o masturbaci, a ti ji proto pokládají za něco tajemného, zakázaného, neslušného. Masturbace je činnost, při které se dotýkáme sami sebe v rozkroku způsobem, který je nám příjemný. Chce-li rodič vysvětlit onanii synovi, může sevřít do dlaně vztyčený prst druhé ruky a říct, že takto to hoši obvykle dělají. Dívkám třeba napoví dva natažené prsty přejíždějící po hřbetu zaťaté pěsti. Vědomí, že jejich rodiče dělali kdysi totéž, dokáže děti neobyčejně posílit a uklidnit. Ať otec synovi klidně přizná: „Začal jsem onanovat asi v tvém věku,” a matka dceři: „Já také masturbuju.”

Anatomie těla

Moderním rodičům obvykle nepůsobí žádný problém říct malému chlapci, že má mezi nohama penis a šourek s varlaty. Jejich synové sice tyto části těla nazvou pravým jménem jen málokdy, ale to velcí chlapi také, když už jsme u toho.

 

To ženská sexuální anatomie trpí zmatením pojmů snad od stvoření světa. Tak především - to, co vidíme mezi ženskýma nohama, není vagína čili pochva, ačkoliv právě tento termín se pro označení toho, co má žena v rozkroku, běžně používá. Rozhodné také neuškodí seznámit chlapečky se stavbou dívčích sexuálních orgánů, aby pro ně přestaly být takovou záhadou. Právě prostřednictvím těchto informací mohou rodiče své syny vychovat k respektu a něze k dívčím genitáliím. Kde se to jinak mají podle vás naučit? V chlapecké šatně?

Nevědomost

Většina rodičů se při rozhovoru s dcerou dotkne sexuality jen tehdy, když jí vysvětlují, co je to menstruace. Krev a sex? Pěkně nešťastné spojení! (Dnes je situace ještě horší. První, co se děvče o erotice dozví, je obvykle varování před sexuálními zvrhlíky.)

 

Jako děti brzy zjistíme, že krvácení je nevyhnutelným doprovodným jevem úrazu. Nepoučená dívka si tedy spojuje krev, která jí vytéká z pochvy, s představou vnitřního poranění. Nezapomeňte proto dcerám zdůraznit, že menstruační krvácení je naopak projevem zdravého tělesného vývoje a znakem přicházející dospělosti.

Naruby svět

Západní svět je dnes (oprávněně) tak posedlý problematikou sexuálního zneužívání dětí, že snad nenajdeme rodiče nebo učitele, který by nevaroval: „Nesmíš nikomu, absolutně nikomu dovolit, aby se tě tam dole dotýkal!” Chvíli se nad tím zamyslete.
 

Dnes se dětem dostane prvního poučení o lidské sexualitě prostřednictvím důrazného varování před zneužitím, vyslovovaného navíc tónem, z něhož nepokrytě čiší otcovy či matčiny starosti a obavy. Uvažte jen, jak rádo by se asi vaše dítě chtělo učit jezdit na kole, kdybyste instruktáž zahájili vidinou odřených kolenou, polámaných kostí, vyražených zubů, rozbitých hlav a obavou z dalších úrazů, které je za nejbližším rohem čekají. Váš potomek by se v tom nejlepším případě naučil skrývat před vámi svou radost z jízdy, nikdy by se vás nezeptal na nic, co souvisí se správnou technikou nasedání či šlapání, sám by se mořil, až by zjistil, jak nasadit spadlý řetěz, a každý úraz, ke kterému by na kole přišel, by se určitě pokusil zatajit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9800 (vitejdoma.cz/rodina#5184)


Přidat komentář