Očkování u dětí

Historie očkování. Očkování v České republice. Povinné očkování. Zvláštní očkování. Mimořádné očkování. Očkování při úrazech. Očkování před cestou do ciziny. Kdy dítě neočkovat.

Historie očkování

Už několik tisíc let je známo, že člověk, který přežije infekční onemocnění, se jen velmi zřídka nakazí stejnou nákazou opětovně. Například při morových epidemiích ve středověku nebývaly nakaženy morem osoby, pečující o nemocné. Ve staré Číně vymysleli jako prevenci proti pravým neštovicím odebírání části tekutiny z puchýřků osoby, která neštovicemi trpěla. Odebraný hnis aplikovali jehlicí zdravému jedinci pod kůži. Další metodou bylo odloupnutí strupů z puchýřků, následné usušení a rozdrcení na prach. Očkování probíhalo vdechnutím tohoto prášku zdravou osobou.

Očkování v České republice

V České republice se očkování provádí od padesátých let. Vysoký stupeň proočkovanosti naší populace zamezil výskyt přenosných onemocnění ve větší míře. A právě udržování vysoké proočkovanosti je předpokladem, jak zabránit šíření nemocí v populaci. U nás se provádí, tak jako v jiných vyspělých státech Evropy, několik typů očkování: povinné očkování, zvláštní očkování, mimořádné očkování, očkování při úrazech, očkování před cestou do ciziny, očkování na žádost.

Povinné očkování

Povinné očkování je očkování, které usměrňuje a hradí stát. Účelem tohoto očkování je zabránění těžkých projevů infekčních onemocnění s trvalým postižením, vyloučení úmrtí a vzniku i šíření epidemií. Provádí se dle očkovacího kalendáře. Mezi povinná očkování patří očkování proti dávivému (černému) kašli, tetanu, záškrtu, dětské přenosné obrně, hemofilové nákaze, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, tuberkulóze a virové hepatitidě.

Zvláštní očkování

Zvláštní očkování se netýká dětí, ale jen osob, vystavěným riziku příslušné infekce (např. zdravotníkům). Jde především o očkování proti žloutence typu B.

Mimořádné očkování

Mimořádné očkování se používá, když vznikne nebezpečí epidemie. Hlavní hygienik nařídí toto očkování buď celé populace nebo určité části. Zejména se jedná o očkování proti chřipce nebo žloutence typu B.

Očkování při úrazech

Očkování při úrazech se provádí jako prevence infekcí ran. Při nehojících se ranách se provádí očkování proti tetanu, po poranění nebo pokousání zvířetem se provádí očkování proti vzteklině.

Očkování před cestou do ciziny

Očkování před cestou do ciziny se liší podle navštívené části země. U nás se provádí očkování proti žluté zimnici před odjezdem do Afriky nebo Jižní Ameriky.

Očkování na žádost

Pokud je k dispozici očkovací látka, může se každý občan nechat očkovat i proti dalším infekcím (např. klíšťová encefalitida, žloutenka typu A aj.)

Kdy dítě neočkovat

V případě, že je Vaše dítě nemocné, nesmíte ho nechat očkovat. Jeho obranný systém je zaměstnán jinou prací a tvorba orchanný látek nebude dostatečná. V horším případě může u dítěte propuknout vážné onemocnění.**
**

  • Očkování ochraňuje děti především v období, kdy jsou náchylné k velké řadě onemocnění. Ta mohou vést k vážnému postižení až ke smrti. Proto je nutné dodržovat tak vysokou proočkovanost dětské populace, jakou doposud máme a chránit naše děti před všelijakými riziky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9889 (vitejdoma.cz/rodina#7485)


Přidat komentář