Milenec a milenka = upevněte lásku

Sama dobrá povaha udělá kohokoli hodného lásky. Podezírejte milence a vaše láska zesílí. Opravdový milenec pokládá všechno za špatné kromě toho, co si myslí, že potěší jeho milovanou.

 1. Stav manželský nikoho nezbytně neomlouvá z lásky.
 2. Ten, kdo nepociťuje žárlivost, není způsobilý milovat.
 3. Nikdo nemůže milovat dva lidi zároveň.
 4. Je dobře známé, že láska buď roste, nebo slábne.
 5. Cokoli si milenec vezme od své milenky, nebude mít chuť.
 6. Muž se nezamiluje, dokud nedosáhne plné dospělosti.
 7. Člověk, který přežil, potřebuje dva roky smutku po zesnulém milenci.
 8. Nikdo nemůže být ochráněn před láskou vyjma vlastní smrti.
 9. Nikdo nemůže milovat, pokud není přinucen výmluvností lásky.
 10. Láska je zvyklá být vyhnána z domu lakoty.
 11. Je nevhodné milovat kohokoli, s kým by ses styděl být ženatý.
 12. Opravdu milující touží po vášnivém objetí svého vyvoleného.
 13. Láska předváděná na veřejnosti málokdy vydrží.
 14. Láska snadno získaná má malou hodnotu, obtíže při jejím získávání ji dělají vzácnou.
 15. Každý milenec pravidelně zbledne v přítomnosti milované.
 16. Při náhle zachyceném pohledu vyvoleného vám srdce začne bušit.
 17. Nová láska vyžene tu starou.
 18. Sama dobrá povaha udělá kohokoli hodného lásky.
 19. Jestliže se zamilovanost zmenšuje, záhy odejde a málokdy se znovu obnoví.
 20. Zamilovaný muž je vždy bojácný.
 21. Pocit lásky se vždy zvýší žárlivostí.
 22. Podezírejte milence a vaše láska zesílí.
 23. Muž týraný přemýšlením o lásce málo spí a jí.
 24. Všechno, co milenec dělá, končí při pomyšlení na milovanou.
 25. Opravdový milenec pokládá všechno za špatné kromě toho, co si myslí, že potěší jeho milovanou.
 26. Láska nemůže před láskou nic zapřít.
 27. Milenec nemá mnoho ze slov útěchy jeho milované.
 28. Ty nejmenší domněnky donutí podezírat svého vyvoleného, že dělá špatnost.
 29. Muž, jenž se trápí přílišnou touhou, obvykle nemiluje.
 30. Pravý milenec je neustále, bez přerušení, posedlý obrazem své milované.
 31. Nic nezabrání tomu, aby jedna žena byla milována dvěma muži nebo jeden muž dvěma ženami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9822 (vitejdoma.cz/rodina#5600)


Přidat komentář