Logopedie a logopedická léčba

Zdravotní pojišťovna hradí logopedickou péči a všechny poruchy komunikace na doporučení lékaře. Naopak konzultace na žádost rodičů bez doporučení lékaře či potvrzení pro různé instituce a nadstandardní péče si musíte uhradit sami.

Logopedie obecně

Logopedie je speciální pedagogický vědní obor, který se zabývá vývojem řeči a příčinami jeho narušení či opoždění. Jednodušeji řečeno, logopedie je nauka o lidské řeči, jejích poruchách, diagnostice a léčbě.

Logopedie – hlavní zaměření

  • Náprava všech poruch výslovnosti
  • Pomoc dětem se pacifickými poruchami učení
  • Léčba lehkých mozkových dysfunkcí
  • Léčba koktavosti a barvosleposti
  • Léčba hlasových poruch
  • Léčba poruch řeči s psychických příčin

Logopedie – práce logopeda

Logopedi se věnují jak preventivnímu ovlivňování mluvené, čtené a psané řeči, tak činnosti výchovně nápravné u dětí s porušenou řečí. K léčbě používají různé řečové techniky nebo počítačové programy, se kterými pracuje postižená osoba společně s logopedem.

Logopedie – doporučení lékaře

Logopedické vyšetření lékař doporučí v případě, že zaznamená poruchu výslovnosti, plynulosti řeči, vývojovou vadu, poruchu učení, sluchu, hlasu a změny řeči následkem úrazu nebo mozkových příhod.

Logopedie – jak často chodit k logopedovi

Návštěvnost logopeda záleží na typu a druhu vady. Obecně však platí, že úspěch bude zaručen jen tehdy, je-li dobrá spolupráce mezi logopedem a pacientem.

Logopedie – kdy se logopedická léčba neprovádí

Logopedické vyšetření nelze provést v případě, že dítě má infekci horních a dolních dýchacích cest (rýma, kašel aj.).

Logopedie – zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna hradí logopedickou péči a všechny poruchy komunikace na doporučení lékaře. Naopak konzultace na žádost rodičů bez doporučení lékaře či potvrzení pro různé instituce a nadstandardní péče si musíte uhradit sami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9847 (vitejdoma.cz/rodina#6283)


Diskuze a zkušenosti

Vincenc z Kotěhulek. | 12.05.2009 10:31
Náprava řeči u vysokoškoláků. Doporučoval bych, aby vysokoškolákům byl vydán diplom,až po zvládnutí jejich správné výslovnosti. Je hanba poslouchat politiky a jiné řečníky se špatnou výslovností.Bývalá ministrině školství. Hrůza a děs.


Přidat komentář