Lhaní u dětí

Většinu rodičů i učitelů velmi frustruje, musejí-li řešit případy lhaní nebo krádeží dětí. Jejich rozhořčení může vést k tomu, že tresty udělované za lhaní nebo krádež nabudou přehnaných rozměrů.

Rozhořčení při lhaní

Většinu rodičů i učitelů velmi frustruje, musejí-li řešit případy lhaní nebo krádeží dětí. Jejich rozhořčení může vést k tomu, že tresty udělované za lhaní nebo krádež nabudou přehnaných rozměrů. To vede k častému vyhrožování při pouze minimální šanci na to, aby hrozba mohla být splněna. Následující způsob je efektivnější, avšak také obtížnější a časově náročnější.

Přiměřené reakce, když děti lžou

Lhaní a krádež jsou prohřešky proti důvěře. Jakou hodnotu důvěra představuje, pozná dítě jen tehdy, jestliže vaše reakce na její porušení bude této hodnotě přiměřená. Kdykoli chce dítě někam jít nebo dělat cokoli, co obnáší určitou dávku důvěry, trvejte na dohledu. Důvěra se uplatňuje ve většině situací, dokonce i při odchodu na toaletu (kde mají přístup k lékárničce nebo příležitost stříkat kolem sebe vodu). Dítě buď musí na dozor počkat, nebo pokud nikdo takový k dispozici není, musí se smířit s tím, že o danou činnost přijde.

Spravedlivý soudce

Kolikrát se vám to už stalo? Máte před sebou chlapce, který nejspíše udělal něco ošklivého. On to však popírá. Vy mu předkládáte skutečnost tak, jak jste ji viděli. On odpoví, že to nemůžete dokázat. Vy se ptáte ostatních dětí, které incident mohly případně vidět. Poté předložíte všechny důkazy. Další popírání. Oni lžou, prohlašuje. A jste v pasti. Jste si jisti, že on je vinen, ale přece jen, abyste omylem neublížili, se rozhodnete jej nepotrestat. Co kdyby náhodou mluvil pravdu? Asi by vás navždy nenáviděl. Nuže, zde je jiný názor.

Rozsudek

Miliony televizních diváků v Kanadě sledovaly seriál o soudci Wapnerovi, který řešil velké množství nejrůznějších případů. Jednoho dne se musel vypořádat s mimořádně obtížnou situací. Obě strany měly solidní důkazy, které podložily silnými argumenty. Po zvážení všech argumentů nakonec rozhodl. Po verdiktu se ho jeden přítomný přihlížející student zeptal: „Jak si můžete být v tak obtížných případech jist, že jste rozhodl správně?” „Ale já tu přeci nejsem od toho, abych se nikdy nemýlil," odvětil soudce. „K tomu bych potřeboval stovky detektivů, kteří by pátrali po důkazech. A i tak by to bylo velmi obtížné. Jsem zde od toho, abych vyslechl všechny předkládané důkazy, zvážil důvěryhodnost stran a potom vydal ten nejspravedlivější rozsudek, kterého jsem schopen. To je mým úkolem. Jsem soudce. Doufám, že ve většině případů se nemýlím, ale spánek si těmito úvahami kazit nenechám.”

Zkoumání důvěryhodnosti

Vyslechněte tedy zúčastněné děti, zvažte důvěryhodnost každého z nich a vyřkněte svůj soud. Neznepokojujte se příliš tím, že nejste dokonalí. Prostě použijte svého nejlepšího úsudku. Co je dobré pro soudce, je dobré i pro rodiče a učitele. Ale je zde jedna klíčová věc. Je nutné tak učinit naprosto věcným způsobem. Učíte dítě, jakou hodnotu má důvěra, netrestáte jej odnětím privilegií s cílem znepříjemnit mu život. Jednoduše mu vysvětlete, že nad lidmi, jimž nelze věřit, musí být dohled. Někdo s nimi musí být, aby dohlédl na to, že se budou chovat správně. Takováto situace většinu dětí rychle podráždí. Začnou požadovat, aby směly jednat samostatně. A to je příležitost k vyučovacím lekcím. Nejdříve jim poskytujte svobodu jen po kouskách. Zvládají-li své chování správně, povolujte jim čím dál více. Tak hodnotu důvěry pochopí nejlépe.

Trest jako poslední možnost

Pokud se lhaní a krádeže opakují, bude asi třeba sáhnout k trestu, aby takové dítě dostalo zřetelný signál, že „Ne znamená ne!”. Jen se na trest nespoléhejte jako na jedinou reakci, neboť tím byste dítě spíše jen přiměli, aby začalo tyto skutky lépe skrývat, než aby se stalo zodpovědnějším.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9808 (vitejdoma.cz/rodina#5298)


Přidat komentář