Levák či pravák

S leváky souvisí mnoho věcí, kteří si mnozí ani neuvědomují, protože jim připadají bezvýznamné a samozřejmé. Nejedná se jen o jiné místo k sezení ve škole, ale i prvňáčci, kteří se teprve učí psát to nemají lehké.

Levák

S leváky souvisí mnoho věcí, kteří si mnozí ani neuvědomují, protože jim připadají bezvýznamné a samozřejmé. Nejedná se jen o jiné místo k sezení ve škole, ale i prvňáčci, kteří se teprve učí psát to nemají lehké. Určitě si vybavujete, jak jste vytvářeli šikmé čáry a z tohoto základu postupně vznikala písmena.

Problém či ne

A to je jen začátek. Velká část nástrojů je určena právě pravákům (nůžky, škrabka na brambory aj.). I jednoduché podání ruky může být pro leváka problémem, stejně jako stolování či práce na počítači (myš bývá na pravé straně). A počítače jsou už v dnešní době důležitou součástí výuky.

Formy levorukosti

  • Vrozená
  • Naučená
  • Patologická (chorobná)
  • Pseudolevorukost

    Zajímavostí však je, že u dítěte do tří let věku nikdo nepozná, jestli je pravák nebo levák, dá se to poznat až později.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9872 (vitejdoma.cz/rodina#7099)


Přidat komentář