Kdy vyplácet dětem kapesné

Jedině s malými částkami kapesného se dítě naučí správnému hospodaření. Nejdříve si bude kupovat to, co nejnutněji potřebuje a teprve pak si splní svá přání. Na nákladnější věc si bude muset šetřit, čímž si bude vážit peněz o to víc.

Vyplácení kapesného

Se vyplácí dítěti většinou zdarma a pravidelně na jeho drobné nákupy. Nikdy peníze nepoužívejte jako prostředek k odměnám a trestům. I když dítě něco provede, jeho kapesného se nedotýkejte.

Jakou částku

Jedině s malými částkami kapesného se dítě naučí správnému hospodaření. Nejdříve si bude kupovat to, co nejnutněji potřebuje a teprve pak si splní svá přání. Na nákladnější věc si bude muset šetřit, čímž si bude vážit peněz o to víc. Výši kapesného upravujte s věkem a měnícími se potřebami dítěte.

Základní počty

Nejdříve tehdy, kdy už umí počítat. V dřívějším věku ještě nemá dítě o funkci peněz vytvořenou správnou představu. Vyplácejte dítěti peníze v pevně stanovený den.

Příděl

Pokud budete dítěti vyplácet kapesné moc často, bude je utrácet za laskominy a nedůležité věci. Menším dětem nedávejte kapesné častěji než dvakrát týdně, větším maximálně dvakrát do měsíce.

Odměna za práci

Tzn., že dítěti vyplácíte ve stanovených termínech určitou částku jako odměnu za provedení drobných domácích prací. Takové vyplácení ale bývá příčinou konfliktů. Děti plní své úkoly jen kvůli penězům, ne z pocitu, že by chtěli sami od sebe pomoci. Vyplácení peněz tímto způsobem není nejlepším prostředkem, jak dítě naučit správnému hospodaření s penězi.

Prosba

Tato metoda vám umožní kontrolovat výdaje, protože jsou vždy uvolňovány na přesně daný účel podle potřeby. Není tedy pevně stanovený žádný termín ani limit. Dítě však nesmí nabýt jistoty, že peníze dostane vždy, když o ně zažádá a domnění, že mají rodiče nevyčerpatelné zdroje. Proto je třeba někdy dítě odmítnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9874 (vitejdoma.cz/rodina#7109)


Přidat komentář