Jednovaječná a dvojvaječná dvojčata

Identická dvojčata mají stejnou DNA, proto vypadají naprosto stejně. Identická dvojčata se rodí, jestliže se oplodněné vajíčko v děloze rozdělí na dvě části. Jsou v podstatě dvě půlky jednoho vajíčka.

Dvojčata - jedno či dvojvaječné

Identická dvojčata mají stejnou DNA, proto vypadají naprosto stejně. Identická dvojčata se rodí, jestliže se oplodněné vajíčko v děloze rozdělí na dvě části. Jsou v podstatě dvě půlky jednoho vajíčka. Může se stát, že jedno dvojče bude hubenější než druhé, např. v důsledku toho, že jedno vajíčko dostalo méně živin nebo v ranném dětství jedno z dvojčat prodělalo nemoc, která oslabila jeho imunitu.

Dvojvaječná dvojčata byla počata ve stejný okamžik, ale pochází ze dvou oplodněných vajíček a ze dvou spermií. Nejsou si tolik podobná jako dvojčata jednovaječná, vypadají jako běžní sourozenci. Pouze u dvojvaječných dvojčat je možné, aby byl jeden s mužským a jeden se ženským pohlavím.

Jejich povaha

Povaha dvojčat závisí na jejich výchově, ale mnoho z nich je na sobě závislých. Rodiče dvojčata často stejně oblékají, tím ale potlačují jejich osobnost. Pokud je naopak rodiče vedou k samostatnosti, mohou z nich vyrůst docela odlišní lidé. Protože mají dvojčata stejné geny, mají také určité společné vlastnosti. Často se jim líbí stejní partneři, mají stejné zájmy. Pokud je jedno z dvojčat homosexuálního nebo lesbického zaměření, obvykle je stejného zaměření i jeho sourozenec. Taková pravděpodobnost je ale vždy větší u dvojčat jednovaječných.

Spousta dvojčat tvrdí, že dokáží se svým sourozencem komunikovat beze slov. Vycítí například, když se tomu druhému děje něco špatného.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9877 (vitejdoma.cz/rodina#7142)


Přidat komentář