Je internet pro děti?

Není tedy třeba kvůli tomu dětem Internet zakazovat, avšak jejich ponechání za monitorem počítače bez dozoru je hloupé a nezodpovědné. Rodiče dětí do patnácti let by měli dodržovat následující pravidla.

Pravidla hry

Není tedy třeba kvůli tomu dětem Internet zakazovat, avšak jejich ponechání za monitorem počítače bez dozoru je hloupé a nezodpovědné. Rodiče dětí do patnácti let by měli dodržovat následující pravidla.

Strávený čas u internetu

Určete dětem, kolik minut mohou každý den strávit za obrazovkou počítače. Samozřejmě nelze stanovit obecné pravidlo, ale dle doporučení psychologů by to nemělo být více než hodinu denně (samozřejmě záleží na tom, zda si váš potomek hraje bezduché hry nebo zkouší programovat). Rozhodně není dobré, aby počítač zabíral dětem většinu volného času a žádný jim pak nezbyl na kamarády, ostatní koníčky nebo domácí povinnosti.

Důvěřivost k internetu nepatří

Vysvětlete jim, že když s někým komunikují na Internetu, je to stejné jako kdyby se s dotyčným bavili v reálném světě. Děti nesmí být důvěřivé, a stejně jako by na ulici nikomu neznámému neprozradili, jak se jmenují, kde bydlí atd., musí totéž dodržovat i při virtuálním klábosení. Zařiďte, aby se děti osobně nesetkali s nikým, koho potkali na Internetu a zakažte jim vyplňovat nejrůznější dotazníky (ve kterých jsou často požadovány citlivé osobní údaje) a objednávky v internetových obchodech bez vašeho souhlasu.

Pravidelná kontrola

Buďte nablízku a pravidelně kontrolujte, jaké stránky si prohlíží; v prohlížeči Internet Explorer můžete zapnout hodnocení obsahu anglicky psaných stránek a rovněž máte možnost přímo určit, které stránky je možné otevřít. Pro nastavení klepněte v nabídce Nástroje na Možnosti sítě Internet, poté v nabídce Obsah nastavte Poradce hodnocením obsahu.

Aktivity na internetu

Nainstalujte program, který na počítači sleduje důležité aktivity. Dopředu to ale svým potomkům řekněte, aby si nepřipadaly špehováni. Existují programy, které umožní určit, kolik času je možné u počítače strávit, které programy lze spouštět nebo dokáží zaznamenat seznam napsaných textů, spouštěných programů apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9814 (vitejdoma.cz/rodina#5422)


Přidat komentář