Jak je důležitý spánek u dětí

Jakmile dítě usne, vzápětí upadne do tvrdého spánku. Po pár hodinách začíná být spánek méně klidný, oči se začínají paralelně pohybovat a dítě sní. V tuto dobu se nedoporučuje dítě budit.

Spánek u dětí

Jakmile dítě usne, vzápětí upadne do tvrdého spánku. Po pár hodinách začíná být spánek méně klidný, oči se začínají paralelně pohybovat a dítě sní. V tuto dobu se nedoporučuje dítě budit, jelikož přerušení této fáze (REM fáze) může způsobit, že koncentrace dítěte bude příští den oslabena. Naopak děti, které se na konci této fáze probudí samy, ohroženy nebudou. (Víte, jak na zdravý spánek?)

Děti spí často jen v polospánku. Ale i přesto bývají jejich sny intenzivnější, než sny dospělých. Často se také stává, že události, které děti prožijí ve dne, se přenesou do snu.

Sny u dětí

Hlavní téma, které se dětem starým tři až čtyři roky zdá, jsou zvířata. O takových rodičích se jim nezdá téměř vůbec.

Děti mají nejraději sny o pádech a létání, ve kterých hraje hlavní roli strach, jak asi tento sen dopadne. Ovšem ve většině případech nemá toto dobrodružství žádný konec. Vědci se domnívají, že takového sny vznikají, má-li dítě správně fungující krevní oběh a celkově se cítí v pohodě. Psychologové se zase přiklánějí k názoru, že létající sny jsou jako odpoutání od pozemských problémů.

Dětem se mohou zdát i sny o nahotě. Ta může ve snu naznačovat jakýsi komplex méněcennosti a zábrany vyvolané příliš přísnými rodiči.

Takové sny, které se odehrávají ve škole, jako je ústní zkouška či písemka, jsou pro rodiče signálem k tomu, aby své dítě prověřili, zda se v jeho životě neděje něco závažného.

Pozor dejte, pokud se vašemu dítěti zdá o ohni nebo vodě. Takovéto sny můžou naznačovat, že dítě utrpělo jisté duševní trauma, které se jej trápí.

Děsivé sny

Mnoho dětí se poměrně často uprostřed noci vyděsí. Ještě během spánku vykřikují, tluče jim srdce a mohou mít problémy i s dechem. Odborníci však tvrdí, že se nejedná o nic, co by bylo životu nebezpečné. Tento stav většinou souvisí s úzkostným snem, který dítě silně rozrušil. V tomto případě, stačí, když dítě utěšíte a vysvětlíte mu, že se nemá čeho bát. Poté co se uklidní, znovu usne a je pravděpodobné, že na špatný noční zážitek brzy zapomene.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9821 (vitejdoma.cz/rodina#5527)


Přidat komentář