Dvoujazyčná výchova - výchova dítěte

Dítě, které dokáže současně používat dva jazyky, má výborné uplatnění do budoucna. To, co se druzí musí pracně učit ve škole, dítě zvládá naprosto přirozeně. Slabší jazyk můžete posílit návštěvou země, kde se tímto jazykem hovoří.

Ve smíšeném manželství je pár vždy nucen položit si jednu zásadní otázku: kterému jazyku naučit své děti? Jazyku státu, ve kterém žijí? Nebo je snad možné naučit jej řeči obou rodičů?

Dvoujazyčná výchova - dítě a dva jazyky**

**

a něj může mluvit česky, matka třeba anglicky a dítě se přesto naučí rozumět oběma. Možná se mu budou slovíčka plést, ale už ve svých čtyřech letech je dítě schopno přepínat mezi jazykem maminky a tatínka a v pěti letech už ví, ke komu kterou řečí mluvit.

Dvoujazyčná výchova - když si vyberete jen jeden jazyk

Pokud se rozhodnete dítě naučit jen jednomu jazyku, vybírejte raději ten, kterým se mluví v zemi, kde dítě žije. Řeč totožná s řečí lidí v jeho okolí mu pomůže se lépe přizpůsobit.

Dvoujazyčná výchova - výhody a úskalí dvoujazyčné výchovy

Dítě, které dokáže současně používat dva jazyky, má výborné uplatnění do budoucna. To, co se druzí musí pracně učit ve škole, dítě zvládá naprosto přirozeně. Horší je situace, kdy se druhý jazyk zavede později. Např. pětileté dítě se už nikdy nenaučí cizímu jazyku tak dobře jako dítě vychováváno dvoujazyčně od narození.

Dvoujazyčná výchova - který jazyk umí lépe?

Dvoujazyčně vychovaný jedinec vždy ovládá jeden jazyk o něco lépe než druhý. Problémem je, pokud je jeho slabším jazykem jazyk, kterým se mluví v jeho zemi nebo když je jeden jazyk považován za „podřadnější” a je tak ohrožen pozitivní přístup k jazyku.

Jak vychovávat dítě dvěma jazyky

Jak už bylo řečeno, hlavní podmínkou úspěšné dvoujazyčné výchovy je pozitivní přístup. Každý z rodičů by měl k dítěti mluvit výhradně svou mateřštinou, a to od počátku – tedy od samotného narození dítěte. Dítě totiž už od narození vnímá zvukové struktury a přisvojuje si fonetiku obou jazyků.  ## Mezi sebou by rodiče měli mluvit oběma jazyky

pokud se rozhodnou mluvit jen jedním, dítě jej pojme jako silnější řeč a bude ji lépe ovládat. Může se pak ale stát, že se úplně vzepře mluvit méně používanou řečí (např. řečí matky). Pak je třeba, aby rodiče setrvali a dále na dítě mluvili výhradně svou mateřštinou.

Zásady dvoujazyčné výchovy

  • Dodržujte pozitivní přístup k dvoujazyčné výchově, nejlépe formou her. Vyprávějte dítěti pohádky, zpívejte písničky z obou kultur.  
  • Věnujte se oběma jazykům stejně intenzivně.  
  • Slabší jazyk můžete posílit tak, že budete s dětmi častěji navštěvovat zemi, kde se tímto jazykem hovoří.  
  • Neklaďte na dítě příliš vysoké nároky na ovládání daného jazyka, aby k němu nezískaly odpor.  
  • Nenechte se odradit předsudky okolí. Dvoujazyčná výchova nevede k žádným poruchám učení či adaptability dítěte, jak se všeobecně traduje. Ba naopak! Osvojení jazyka v dětství prostřednictvím rodičů je mnohem jednodušší a přirozenější než pozdější učení daného jazyka ve škole!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9801 (vitejdoma.cz/rodina#5186)


Přidat komentář