Děti v lázních

Lázeňský pobyt s sebou obnáší lázeňskou léčbu podle daného harmonogramu, který je koncipován léčebným zařízením. Každé lázně mají své specifické léčebné postupy a metody, které se zaměřují na daný zdravotní problém.

Doporučujeme:

 • Dětská ozdravovna Království - léčebné pobyty v ozdravovně Království jsou celoroční, určeny pro děti od 3 do 15 let. Indikace pro přijetí dítěte k ozdravnému pobytu jsou opakovaně nemocné recidivami HCD a DCD, vadné držení těla, a neurotické potíže.

Lázeňské pobyty

Lázeňský pobyt s sebou obnáší lázeňskou léčbu podle daného harmonogramu, který je koncipován léčebným zařízením. Každé lázně mají své specifické léčebné postupy a metody, které se zaměřují na daný zdravotní problém. Pro děti jsou ideální dětské léčebny a lázeňská zařízení, která jsou plně přizpůsobeny potřebám a nárokům dětí.

Děti s chronickým onemocněním dýchacích cest

Lázeňské ozdravné pobyty jsou určeny pro děti s chronickým onemocněním dýchacích cest, s chronickým kožním onemocněním, se zažívacím či metabolickým onemocněním nebo jejich kombinací. Lázeňské pobyty mohou blahodárně působit na alergiky, astmatiky, diabetiky, při rekonvalescencích a pooperačních stavech. Lázeňské procedury mohou podstupovat obvykle děti od tří let do osmnácti. Tedy jak děti předškolního věku, tak školního věku včetně dorostu.

Léčba

Při lázeňské léčbě je dítě umístěno do nového, zdravějšího prostředí s léčebnými postupy, které zlepšují nejen aktuální zdravotní stav, ale také psychiku. Kromě toho pobyt v lázních zaručuje účinnou prevenci dalších možných zdravotních problémů a obtíží. Na děti čeká léčebný a výchovný program pod lékařským a pedagogickým dozorem, který se bude dětem věnovat individuálně.

Předepsáno lékařem

 • Návrh na lázeňskou péči vystavuje ošetřující lékař, popřípadě odborný lékař (alergolog, plicní lékař) na základě zdravotního stavu dítěte.
 • Děti předškolního věku můžete doprovázet, ale v tomto případě musí navrhující lékař uvést tento požadavek v návrhu na lázeňskou péči.
 • Dále vše postupuje k zdravotní pojišťovně dítěte, kde revizní lékař pojišťovny musí vše posoudit a schválit.
 • Lázeňská péče a délka pobytu záleží na daném onemocnění a zaměření lázeňských míst.
 • Pokud revizní lékař pojišťovny schválí pobyt dítěte v lázních, pojišťovna hradí náklady na ubytování, stravování, léčení. Popřípadě může být hrazen i doprovod dítěte.
 • Formulář postupuje do zvolených lázní, které by se už měly postarat o předvolání dítěte.
 • Termín nástupu určuje lázeňské zařízení.

Komplexní lázeňská péče

Zdravotní pojišťovny mohou dětským pojištěncům hradit komplexní lázeňskou péči, která navazuje na ústavní péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči. Ta má být především zaměřena na doléčení nemocí a zabránění trvalých následků na zdraví. Komplexní lázeňská péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Příspěvková lázeňská péče

O příspěvkovou lázeňskou péči může být zažádáno jednou za dva roky. Tento typ lázeňského pobytu je poskytován hlavně u chronických onemocnění, které však nevyžadují komplexní lázeňskou péči. Výdaje spojené s vyšetřením a léčením hradí pojišťovna, ostatní náklady musí být hrazeny rodinou dítěte. Víte, že Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra poskytuje v rámci Programu rozšířené zdravotní péče příspěvek na léčebné ozdravné pobyty v zahraničí?

Léčebné metody

Léčebné metody jsou různorodé podle druhu onemocnění a podle léčebných metod daného léčebného zařízení. Lékař obvykle předepíše každému dítěti individuální léčebný plán, kdy se průběžně hodnotí výsledky. Ani školní děti nesmí zanedbávat školní výuku, proto v léčebném programu nechybí učení se denně několik hodin hlavním předmětům. Využívané přírodní léčivé zdroje zajišťují to, že se organismu zlepšuje imunita. Může být využíváno např.:

 

 • Klimatické léčby, která zajišťuje vysokou vlhkost podhorského klimatu
 • Inhalační léčby, která posiluje dechové techniky díky minerálním vodám
 • Léčebná tělesná výchova, která je zaměřena individuálně
 • Vodoléčebné procedury
 • Bazén, sauna, elektroléčba a další léčebné postupy a metody

Doporučujeme:

 • Dětská ozdravovna Království - léčebné pobyty v ozdravovně Království jsou celoroční, určeny pro děti od 3 do 15 let. Indikace pro přijetí dítěte k ozdravnému pobytu jsou opakovaně nemocné recidivami HCD a DCD, vadné držení těla, a neurotické potíže.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9830 (vitejdoma.cz/rodina#5790)


Přidat komentář