Děti jedináčci a sourozenci

Ať už děti máte nebo se na mateřství teprve připravujete, určitě se vám naskytne otázka, zda mít jen jedno dítě nebo pořídit malému sourozence. Co je ve vývoji pro dítě lepší?

Jako každá věc má i tato problematika dvě strany mince. I jedináčci a ti ostatní mají své výhody a nevýhody.

Máte doma jedináčka

Nejdůležitější je dopřát jedináčkovi spoustu kamarádů. Jedináček nemá vzor v podobě staršího sourozence, proto se bude upínat na rodiče a rád kopírovat jeho chování. V jeho životě budou hrát kamarádi velkou roli a mohou mu bratra či sestru částečně nahradit.

Výhody:

 • Rodiče nedělí svou lásku
 • Neexistuje žádná rivalita mezi sourozenci

Nevýhody:

 • Jedináček se může cítit osaměle
 • Často přehnaná péče rodičů o jednoho potomka vede k příliš vysokým nárokům

Pokud jsou dvě děti

Problémy, v nichž hrají roli obě děti, řešte s nimi jednotlivě. Vyslechněte si obě verze a zvažte, co uděláte. Netrestejte jedno dítě před druhým a ani je nedávejte za vzor - to může mít neblahý vliv na psychiku "toho horšího" dítěte.

Výhody:

 • Děti se o sebe mohou opřít
 • Zabaví se bez rodičů
 • Jsou samostatnější

Nevýhody:

 • Děti se musí dělit o hračky a ostatní věci
 • Dítě nemá rodiče jen pro sebe
 • Starší dítě má na starosti mladšího

Tři děti a víc

Zaměřte svou pozornost na to, abyste dětem neříkali, zda jsou na to či ono už velcí či malí. Naopak dětem pomozte, aby si sami uvědomili, co v dané chvíli dokáží a co už je nad rámec jejich možností dané věkem.

Výhody:

 • Děti netrpí samotou
 • Děti si pomáhají a jsou odpovědnější
 • Umí se o sebe lépe postarat

Nevýhody:

 • Starší děti přejímají povinnosti rodičů
 • Pro děti znamená více sourozenců ztrátu soukromí
 • Jedno z dětí se může cítit utlačováné, méněcenné

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9891 (vitejdoma.cz/rodina#7668)


Přidat komentář