Děstká kresba mnohé napoví o Vašem dítěti

Pokud dítě používá jen jednu barvu, prozrazuje na sebe introvertní sklony. Kresby extrovertů naopak hýří barvami. Křiklavé a jasné barvy svědčí o výstřednosti až dominanci.

Kresba dítěte - linky na kresbě silné či tenké

Dítě, které kreslí slabými linkami, je velmi citlivé. Pokud často překresluje nebo gumuje, není si jistý sám sebou, chybí mu sebevědomí. Silné čáry naopak svědčí o silném sebevědomí, pokud dítě tlačí na tužku tak, že protrhává papír, bude mít zřejmě problém s agresivitou.

Kresba dítěte - sledujte, kde dítě začne malovat

Vyrovnané dítě kreslí do středu papíru, děti se skrytými problémy malují u jeho okraje. Pokud kreslí při horním okraji, je dítě pyšné a možná také občas drzé, kresba u dolního okraje naznačuje pocit utlačovanosti a úzkosti.

Kresba dítěte - velké a malé malůvky

Velké znaky a tvary signalizují veselost a přátelskost, malé, titěrné naopak introverzi, samotářství.

Kresba dítěte - barvy od srdce

Pokud dítě používá jen jednu barvu, prozrazuje na sebe introvertní sklony. Kresby extrovertů naopak hýří barvami. Křiklavé a jasné barvy svědčí o výstřednosti až dominanci. První barvu, kterou dítě vybere, obvykle považuje za nejdůležitější.

Kresba dítěte - existence rodiny

Spoustu informací lze vyčíst také ze znázornění rodiny dítěte. Pokud sebe nakreslí jinde než jsou ostatní členové, cítí se odstrčen nebo se své rodiny bojí. Mnohonásobně vyšší postava znázorňuje dominanci – vyskytuje se často u sourozenců. Pokud dítě některé z postav úplně vynechá, odmítá jeho existenci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9817 (vitejdoma.cz/rodina#5469)


Přidat komentář