Chronické onemocnění dýchacích cest

Se vzrůstající životní úrovní roste také počet civilizačních chorob a chronických onemocnění. Velká průmyslová města s sebou nesou také daň pro naše zdraví. Špatné ovzduší patří k faktorům, které nepřispívá rozvoji zdraví.

Doporučujeme:

  • Dětská ozdravovna Království - léčebné pobyty v ozdravovně Království jsou celoroční, určeny pro děti od 3 do 15 let. Indikace pro přijetí dítěte k ozdravnému pobytu jsou opakovaně nemocné recidivami HCD a DCD, vadné držení těla, a neurotické potíže.

Životní styl ovlivňuje nemoci dýchacích cest

Se vzrůstající životní úrovní roste také počet civilizačních chorob a chronických onemocnění. Velká průmyslová města s sebou nesou také daň pro naše zdraví. Špatné ovzduší patří k faktorům, které nepřispívá rozvoji zdraví. Do celkového životního stylu také spadá dostatečný pohyb a vyvážená strava. V době počítačů a rychlého občerstvení může být problém zachovat si zdravé životní návyky.

Postoj ke zdraví

Pokud jsou rodiče aktivní v přístupu ke svému zdraví, budou i děti vedeni k aktivnímu životnímu stylu, který zahrnuje dostatek pohybu a vyvážené stravování. Opak může mít za následek vznik nemocí chronického charakteru.

Astma u dětí

Mezi onemocnění dýchacích cest patří průduškové astma, které zasahuje už čím dál mladší děti. Odborníci tvrdí, že téměř polovina případů dětského astmatu začíná v prvních pěti letech života. Průduškové astma je chronické onemocnění dýchacích cest, které vyžaduje dlouhodobý léčebný přístup celé rodiny. K lepší prognóze nemoci tak přispívá včasná diagnóza, prevence a dodržování správného životního stylu.

Chronické onemocnění dýchacích cest

Chronické onemocnění dýchacích cest, mezi něž patří průduškové astma je třeba dostat pod kontrolu. Astma nelze zcela vyléčit, ale vhodným opatřením je možné jej dostat pod kontrolu. Zvýšené riziko vzniku astmatu je v rodinách, kde se objevují alergická onemocnění. Je nutné brát v zřetel aktuální zdravotní stav dítěte, prostředí, ve kterém se pohybuje, pohybovou aktivitu a výživové zvyklosti. Teprve potom je možné vytvořit pro dětského pacienta vhodný léčebný program.

Projev astma

Astma může propuknout v kterémkoliv věku. Je pro něj typická dušnost, pocity tíhy na hrudi, záchvaty dráždivého kašle, pískoty v hrudníku při dýchání apod. To vše mohou odstartovat či zhoršovat momentální okolnosti (např. stres, emoce), dané prostředí apod. Základem je omezit spouštěče astmatu. Jako prevence může být zařazena alergenová vakcinace a vhodná úprava domácího, pracovního či školního prostředí.

Léčebné ozdravné pobyty

Do preventivního programu v péči o zdraví můžeme zařadit i léčebné ozdravné pobyty. Ty se konají především ve vysokohorském či přímořském prostředí, jehož klima zlepšuje průběh chronického onemocnění. Ozdravné pobyty přispívají k tomu, že chronické onemocnění dýchacích cest má mírnější průběh nebo na nějakou dobu vymizí. Náklady na léčbu nemocného dítěte nejsou zanedbatelné, proto i zdravotní pojišťovny usilují o preventivní programy pečující o zdraví. Např. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ve svém speciálním Programu rozšířené zdravotní péče přispívá dětem s chronickým onemocněním dýchacích cest na léčebně ozdravné pobyty.

Doporučujeme:

  • Dětská ozdravovna Království - léčebné pobyty v ozdravovně Království jsou celoroční, určeny pro děti od 3 do 15 let. Indikace pro přijetí dítěte k ozdravnému pobytu jsou opakovaně nemocné recidivami HCD a DCD, vadné držení těla, a neurotické potíže.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9831 (vitejdoma.cz/rodina#5791)


Přidat komentář