All Hallow´s Day

Jakmile se k moci dostala církev, svátek byl zakázán a nahrazen Svátkem všech svatých. Mnozí lidé ale Samhain slavili déle, a proto se oba svátky spojili v jeden a vesničané mu začali říkat Halloween (v originále však All Hallow´s Day).

Tradice, zvyky a pověry

Halloween je svátek, jehož původ sahá až do období starých keltů. Tehdy lidé na prvního listopadu svítili na cestu duším mrtvých, a to lucernami vyrobenými z dýní - poznejte účinky dýňových semínek. Věřili, že v noci ze 31. 10. na 1. 11. se duše mrtvých vracejí domů. Noci se říkalo Samhain, což znamená konec léta.

Cenzura Halloweenu

Jakmile se k moci dostala církev, svátek byl zakázán a nahrazen Svátkem všech svatých. Mnozí lidé ale Samhain slavili déle, a proto se oba svátky spojili v jeden a vesničané mu začali říkat Halloween (v originále však All Hallow´s Day). 

Původ svátku

Mnoho lidí Halloween spojuje s Amerikou, ale zde se svátek začal slavit až poté, co sem přijeli evropští osadníci. Svátek se stal velmi oblíbeným a lidé zde zdobí domy dýňovými svítilnami a pečou koláče dodnes. Děti se převlékají za strašidla a chodí od domu k domu.

Halloween = dušičky

V Evropě se Halloween slaví jako dušičky. Tato vzpomínka na zemřelé se slaví 2. listopadu. Zapalují se svíce na hrobech, přináší květiny a věnce. Lidé vzpomínají na ty, kteří už nejsou mezi námi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9843 (vitejdoma.cz/rodina#6049)


Přidat komentář