Agresivita a rafinovanost u dětí - šikana

Ohrožené jsou děti, u kterých je patrná zranitelnost. Bývají to děti převážně introvertní, plaché. Děti, které nemají sklony k násilí. Děti, které se nějakým způsobem odlišují od průměru (výškou, barvou vlasů nebo pleti, oblečením, váhou, názory..).

Agresivita a rafinovanost u dětí

V současnosti se hodně mluví o vzrůstajícím počtu agrese a násilí u dětí. Něco se svádí na televizi, počítačové hry, domácí výchovu, nedostatek času. Už malé děti dovedou být hodně kruté a v ponižování druhých vynalézavé. Šikanování je nutno brát jako poruchu vzájemných vztahů. Podle výzkumů je dvacet procent dětí šikanováno a čtyřicet procent vypovídá o tom, že se setkalo s nějakou formou šikany.

Kdo se obvykle stává obětí šikany

Kdo jsou vlastně oběti šikany?

 • Ohrožené jsou děti, u kterých je patrná zranitelnost. Bývají to děti převážně introvertní, plaché. Děti, které nemají sklony k násilí.
 • Děti, které se nějakým způsobem odlišují od průměru (výškou, barvou vlasů nebo pleti, oblečením, váhou, názory..).
 • Šikanující si vždy na oběti něco najde – bude mu vyhovovat kterékoliv dítě, které bude mít pod kontrolou, nad kterým bude mít fyzickou nebo psychickou převahu.

První potíže šikany u dítěte

 • Bývá zaražené, zamlklé, špatně spí a nechce mluvit o škole.
 • Nechce se mu chodit do školy, utíká do nemoci.
 • Z ničeho nic se mu začne zhoršovat prospěch.
 • Mívá potrhané a špinavé oblečení, šrámy, „ztrácí“ se mu peníze.

Organizátoři šikany

Většinou si lidé myslí, že šikanující děti jsou takové, které pocházejí z nevyrovnaného domácího prostředí (rozvrácené rodiny). Je pravda, že pokud má dítě dostatek lásky a bezpečí, bude mít malou potřebu vyhledávat tuto formu útlaku. Agresorem nemusí být jen neukázněné, hrubé dítě, ale také snaživí a skrytí trýznitelé. V řadě případů vystupují jako agresoři vzorné, inteligentní děti z dobře situovaných rodin. U tyrana časem jeho agresivita narůstá a je rafinovanější.

Jak podat pomocnou ruku dítěti

 • Oběť by měla začít smýšlet pozitivně a nebrat na sebe vinu. Musí si začít věřit. O tom promlouvá i řeč těla.
 • Jinak působí dítě ustrašené a jinak dítě sebevědomé. Nejisté dítě má svěšená ramena, skloněnou hlavu, nejistou chůzi. Dítě by se mělo naučit chodit se vzpřímenou hlavou, s přímým pohledem před sebe.
 • Dítě by se mělo naučit říkat NE, když se mu nebude něco líbit.
 • Důležité je posilovat v dítěti to, co umí a v čem vyniká. Upozornit na to.
 • Rodiče by měly s dětmi o těchto problémech mluvit. Dítě potřebuje vědět, že mu rodiče budou vždy naslouchat a že vždy najde u nich oporu, porozumění a dostatek lásky.
 • Šikana by měla být oznámena ve škole a měly by se hledat společné cesty k nápravě. Je možné vyhledat i pomoc psychologa.
 • Dítě musí vědět, že ubližovat, vysmívat a ponižovat se nesmí.
 • Kromě oběti potřebuje často pomoc i agresor. Třeba bývá doma nepřiměřeně trestán, nebo šikanován svými rodiči. Za útokem bývá i nuda, snaha na sebe upozornit.
 • Hledejte důvod, co dítě vedlo k šikanování. Dítě by mělo mít stanoveny jasné hranice a rozumné cíle.

Případné kroky proti šikany

 • Získat svědky šikany.
 • Hovořit s obětí šikany a s těmi, kteří na šikanu upozornili.
 • Nikdy nekonfrontovat šikanujícího a oběť.
 • Zajistit ochranu oběti.
 • Závažné a skupinové násilí nahlásit policii. Spolupracovat i s psychologem a rodiči.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9867 (vitejdoma.cz/rodina#6905)


Přidat komentář