Zvýšená pozornost na laviny

Sněhové laviny se v období zimy nejčastěji uvolňují na svazích, které jsou obráceny k severu, nedostává se jim slunečního záření, a které by zabránily silnému promrznutí sněhové vrstvy. Sníh je stabilnější při teplotách těsně nad 0°C.

Zimní období a možné nebezpečí

Ke sněhovým lavinám nejčastěji dochází v zimním období, ale i při oteplení a během jarních dešťů. Jejich síla je neuvěřitelně velká. Svůj začátek má vždy na malé ploše v určitém místě, ale pak při svém sesuvu nabývá rozměrů. Existuje několik faktorů, které jsou příčinou sněhových lavin a ovlivňují jejich průběh. O vzniku lavin se dočtete také zde. Informujte se, jak se sněhovým lavinám vyhnout. 

Místo pro vznik laviny

 • Kde k lavinám dochází

  Nejčastěji ke sněhovým lavinám dochází na svazích jejichž sklon je 30 – 45°. K velkým lavinám však může dojít i na svazích s širším rozmezím sklonu 25 – 60°.

 • Profil terénu

  Sněhové plošné laviny, které jsou ze všech nejnebezpečnější, se sesouvají častěji na oblých svazích. Rozhodující pro jejich vznik pak je úhel svahu a gravitační síla.

 • Poloha svahu

  Sněhové laviny se v období zimy nejčastěji uvolňují na svazích, které jsou obráceny k severu, nedostává se jim slunečního záření, a které by zabránily silnému promrznutí sněhové vrstvy. Sníh je stabilnější při teplotách těsně nad 0°C.

 • Povrch terénu

  Laviny se vyskytují na svazích s hladkým travnatým povrchem, který neklade větší odpor jejich pohybu. Naopak terén, který je porostlý stromy a s výskytem větších skal, může vázat sníh a bránit vzniku lavin.

 • Extrémní rozdíly teploty

  Sníh se vždy přizpůsobuje rozdílům teploty, zejména pak denní a noční. V jeho vrstvách pak dochází k pohybům, proto buďte při jakékoliv náhlé změně teploty ve střehu.

 • Vítr zvyšuje nebezpečí lavin

  Rychlost větru přesahující 25 km/h zvyšuje nebezpečí sněhových lavin.

 • Bouřka

  K velkému procentu sněhových lavin dochází po bouřkách.

 • Sněžení

  Silné sněžení, které trvá několi dní není zase tak nebezpečné, jako když trvá jen několik hodin. Při pomalém nahromadění sněhu se sníh může usadit a stabilizovat, zatímco intenzivní krátkodobé sněžení tuto stabilizaci neumožňuje.

První příznaky laviny

K lavinám obvykle dochází ve stejné oblasti. Jakmile si vytvoří určitou dráhu, je hodně pravděpodobné, že na ní dojde k dalšímu sesuvu. Strmá a otevřená koryta s vyvrácenými stromy a balvany charakterizují svahy s častými sesuvy.

V terénu, kde sníh zní dutě, existuje zřejmé nebezpečí laviny.

Na závětrných svazích jsou příznakem pro opakující se laviny sněhové koule, které se odvalují ze svahu anebo klouzající sníh.

V místech, kde sníh vydává praskavé zvuky a objevují se v něm trhliny, hrozí bezprostřední nebezpečí laviny.

Základní informace jak se zachovat

 • Sundejte tornu a lyže.
 • Pokuste se propracovat na boční kraj laviny.
 • Mějte zavřená ústa. Když se dostanete do laviny prachového sněhu, zakryjte si ústa a nos šátkem, tak si vytvoříte vzduchový vak.
 • Dokážete-li vykonat pohyby jako při plavání, pak jsou nejúčinnější tempa plavání naznak, zády proti směru laviny a se zdviženou hlavou.
 • Šetřete vaše síly do doby, kdy lavina ztratí setrvačnou sílu a zklidní se.
 • Snažte se dostat k nějaké vzduchové dutině poblíž povrchu laviny, jinak budou vaše šance na přežití nulové.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9669 (vitejdoma.cz/rodina#8153)


Přidat komentář