Zednické práce - rodinné domy

Rozhodli jste se pro výstavbu rodinného domu, rekonstrukci nebo jen pro určité stavební úpravy? Pak budete téměř s jistotou potřebovat provést zednické práce. Pojďte se podívat, co od nich očekávat a na co si dát pozor.

Zednické práce

Ať už stavíte, rekonstruujete dům či na něm potřebujete udělat jen pár úprav, je velice pravděpodobné, že se nevyhnete nutnosti provedení zednických prací. Tyto činnosti zahrnují například štukování, stavební úpravy, omítání, zdění a také výstavbu domů. Vzhedem k tomu, že zednické práce obsahují spousty činností, jejichž provedení se odráží v kvalitě domu, je důležité zvážit odbornost osob či firem, které hodláte na tyto úkony najmout. I v případě, kdy za kvalitní práci zaplatíte více peněz, můžete získat. Dobře postavený dům může mít například vyšší hodnotu při prodeji, a i pokud jej prodávat nebudete, je velice pravděpodobné, že ušetříte na opravách, které je při nekvalitně odvedené práci potřeba provést zpravidla i o několik let dříve.

Na co si dát pozor?

Před tím, než si určíte, kdo vám bude zednické práce na vašem domě vykonávat, je dobré se zamyslet nad několika věcmi, a to zejména pro předcházení problémům, které by při nerozvážném výběru mohly v budoucnu nastat.

Kvalifikace

Pokud zjistíte, že potřebujete provést** zednické práce**, je dobré si na ně najmout** kvalifikované zedníky** (živnostníky) či specializovanou společnost. Můžete tím totiž předejít situacím, kdy po určité době od ukončení těchto prací zjistíte, že pracovník, který vám udělal práci za mnohem nižší cenu, ovšem neměl potřebnou kvalifikaci, učinil spoustu věcí špatně a vy následkem toho musíte bourat, spravovat, nemáte nárok na reklamaci a v důsledku za tyto nápravy zaplatíte tolik peněz, že najmutí odborníků by vás nakonec vyšlo lépe.

Finance

Další věcí při výběru vhodného zedníka či firmy, která vám práce provede, jsou finance. Na trhu je spousta solidních společností a živnostníků, kteří poctivě vyčíslují náklady za materiál a za práci bez toho, aniž by zkoušeli přehnaně navyšovat ceny, připisovat si úkony, které neprovedli nebo připisovat hodiny, které neodpracovali. Bohužel jsou i tací, kteří už tak poctiví nejsou a za vidinou vyššího zisku zkusí téměř cokoliv. Bránit se můžete tím, že než si zvolíte vhodný podnik či živnostníka, budete požadovat před zahájením veškerých prací kalkulaci, kterou porovnáte s cenami ostatních ekonomických subjektů, které se zabývají prováděním těchto prací a v níž najdete rozpis činností, které se mají provádět.

Reference

Je určitě velkou výhodou, pokud vám živnostníka či firmu doporučí známí či příbuzní na základě vlastní spokojenosti s dobře a kvalitně odvedenou prací. Je však třeba si dát pozor v případě, že posuzujete dle referencí, které uvádí samotná společnost. V takovém případě není na škodu jednu nebo několik z nich namátkově zkusit zkontaktovat a ověřit si, zda opravdu služeb daného podniku využívali.

Jaké práce a služby očekávat?

Co se** nabídky zednických prací** týče, jedná se o velký počet nejrůznějších úkonů. Mimo výše uvedených se může jednat například o betonáž, zateplování fasád, obkladačské a bourací práce.

Mezi další práce, které vám mohou být nabídnuty, patří i odklizení vzniklého odpadu.

Je velkou výhodou, pokud vámi vybraná společnost či živnostník poskytuje i služby spočívající ve vyřízení potřebných dokumentů, jako je třeba stavební povolení či povolení u jiných dotčených úřadů a ostatních subjektů.


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9785 (vitejdoma.cz/rodina#9927)


Přidat komentář