Zateplení rodinných domů - výběr firmy

Zateplit rodinný dům se podle odborníků rozhodně vyplatí a zkušenosti majitelů domu to také potvrzují. Ale pouze v případě, že se zateplení provede správně. Přinášíme Vám doporučení, jak vybrat tu pravou firmu.

Zateplit je možné v podstatě jakoukoli budovu, ať už se jedná o bytový, rodinný dům nebo komerční objekt. Zateplení domů se obvykle provádí způsobem kontaktního lepení speciálního polystyrénu. Důležité je, aby bylo zateplení provedeno správným způsobem, tedy odborně. Jak ale vybrat tu pravou firmu, která bude zateplování domu realizovat?

Můžeme dům zateplit svépomocí?

Jistě Vás napadne, že nejlevněji si zateplení udělá majitel sám, že zateplení domu přeci nemůže být žádná velká věda – inu, jak se to vezme. Zručný kutil by možná zvládl provést provětrávanou fasádu, kdy je izolace zvenku zakryta obkladem. Další práci by ale měl nechat profesionální firmě. Pro správné provedení kontaktního zateplovacího systému je totiž potřeba především zkušenost, a každá chyba v pracovním postupu je na omítce hodně vidět, nehledě na životnost zateplení.

Výběr kvalitní stavební firmy

Jistě Vás zajímá, jak poznat zručnou a solidní firmu. Rozhodně firmu nevybírejte podle ceny. Vybírat si tu nejlevnější firmu bývá riskantní. Vybírejte firmy podle jejich referencí a vyžadujte certifikáty o zaškolení na zateplovací systém, který je pro Váš dům předepsán v projektové dokumentaci. Někteří výrobci izolačních materiálů dokonce sami certifikují zkušené stavební firmy, které dělají zateplovaní práce dobře. Velmi Vám také pomůže, když si najdete spolehlivý stavební dozor, který dohlédne na použití kvalitních materiálů a správné provedení detailů.

Smlouva s prováděcí firmou

Po výběru firmy se doporučuje co nejpodrobněji vepsat do smlouvy podmínky provedení, např. podle ČSN 73 2901 o provádění vnějších tepelně izolačních systémů. Tento technologický postup provádění by se měl předat technickému dozoru investora ke kontrole. Je nezbytné smluvně zavázat prováděcí firmu, aby použila certifikovaný systém ETICS v souladu s projektovým návrhem. Ve smlouvě by dále mělo být uvedeno, že realizaci zateplení a celou montáž veškerých prvků budou provádět vyškolení odborníci a v dohodnutém termínu podle ročního období, to znamená při teplotách, při nichž nehrozí riziko nekvalitního provedení.

Zkušenosti stavební firmy

Stavební firmy se zeptejte, kolik rodinných nebo panelových domů již zateplila, a zda je někde možné si zateplený dům prohlédnout v reálu. Ptejte se na reference, tak snadno zjistíte, zda má firma dostatečné znalosti ze stavebního oboru, zda používá kvalitní materiály, a zda dokáže svou práci odvést skutečně dobře.

Energetické hodnocení obvodových konstrukcí domu

Před tím, než firma začne Váš dům zateplovat, je vhodné dát si zpracovat energetické hodnocení obvodových konstrukcí objektu. To nejlépe zmapuje stav objektu a možnosti úprav. Energetické hodnocení obsahuje: zjištění stavu stávajícího neprůhledného opláštění konstrukce objektu, to znamená svislé konstrukce, vodorovné konstrukce a krov, a také zjištění stavu stávajících výplní otvorů, jako jsou okna a dveře. Studie hodnotí také stávající soustavy vytápění domu a stávající systém větrání.

Projektové řešení

Při návrhu projektového řešení je důležité, aby se firma zabývala dodržením všech požadavků, které stanovuje příslušná norma, a také navržením výrobku s prohlášením o shodě. Jedná se o dodržení požadavků ČSN 73 0540: 2007, které se týká prostupů tepla i vnitřních povrchových teplot a teplotního faktoru při vnitřním povrchu, dále statiky a požárního hodnocení. Součástí řádného projektového návrhu by mělo být několik bodů: průzkum podkladu, řešení statiky kotvení, stanovení prostupu tepla a kondenzace v konstrukci, povrchové teploty v kritických místech a požární hodnocení. Pokud projektový návrhu tyto body neobsahuje, je nutno hodnocení doložit jiným způsobem, například zápisem o hodnocení těchto bodů do stavebního deníku.

Dodržení technologických postupů

Nejčastější chybou při zateplování je provádění prací bez projektové dokumentace. Pouze zkušená firma je dostatečně informována o požadavcích, týkajících se zateplování budov, především o správné a dostatečné tloušťce tepelné izolace. Mnoho nezkušených firem nedodržuje doporučené technologické postupy při zateplování a používá nekompatibilní stavební hmoty a materiály. Stavební materiály od různých výrobců totiž mohou mít rozdílné fyzikální vlastnosti. Zkušená firma používá certifikované zateplovací systémy, které zaručují kompatibilitu použitých materiálů.

Jakou tloušťku izolace použít u pasivních domů?

U pasivních, tedy nízkoenergetických domů je situace složitější. Zde se doporučuje dát izolace víc, než kolik doporučují normy. Je důležité, aby byla izolace v dostatečné tloušťce a byl tak plně využit potenciál úspor domu. Vhodná tloušťky izolace z polystyrenu je 25 - 30 cm. Menší tloušťky lze připustit pouze v případě, že to vyžadují nějaká geometrická omezení domu. Některé firmy svým klientům doporučují slabší izolace, ale pokud Vám firma bude tvrdit, že 12 cm polystyrénu je pro pasivní dům dostatečná tloušťka, nejde jí příliš o spokojenost zákazníka. Je to spíš snaha zalíbit se a nabídnout co nejnižší cenu.

Doporučená síla izolace

V dnešní době se staví 90 % nových rodinných domů z cihelných nebo pórobetonových tvárnic. Tloušťka obvodových zdí o tloušťce 40 cm se zpravidla zatepluje pouhými několika centimetry polystyrenu. Firma, která své práci rozumí, by mohla postupovat jinak. Daleko lepší a levnější by bylo použít tvárnice o tloušťce 25 cm a přidat 20 až 25 cm polystyrénu. Pokud by se k takto silné izolaci použila při výstavbě domu i kvalitní okna, pak by nový dům spolehlivě splňoval nízkoenergetický standard. Přitom cena tohoto domu by nebyla vyšší, než u běžného domu.

Jak zateplení domu financovat?

Důležitou součástí rozhodnutí o zateplování je, jak náklady na zateplení domu ufinancovat. Pokud se bude jednat o velký dům, který má velkou obvodovou plochu, a nemáte volné finanční prostředky, můžete si vzít hypotéku. Splácení se nemusíte bát, neboť úspory za provoz zatepleného domu Vám velmi pomohou se splácením úvěru. Rozhodně se nevyplácí šetřit na materiálech, nákladech a za profesionálně odvedenou práci. Je lepší si připlatit a vybrat si skutečné profesionály, kteří zaručují kvalitní provedení prací.

Výhody zateplené fasády domu

Hlavní výhodou a důvodem, proč se domy zateplují je energetická úspora při vytápění, která může činit až 50%. Zateplení domu sice něco stojí, ale pokud se rozhodnete v budoucnu dům prodat, můžete počítat s tím, že zateplená fasáda Vašeho domu významným způsobem zhodnotí prodejní cenu domu. Dalším kladem je estetický vzhled. Zateplený dům vypadá jako nový a nejvíce je to patrné u panelových domů. Jedním z posledních výhod zatepleného domu je snížení nákladů na klimatizaci. Pokud si situaci shrneme – výhodou je lepší** tepelná pohoda** a** nižší náklady** na provoz zateplených domů.

Legislativa a zateplovací systémy

Zateplovací systém (ETICS) má pevně stanovenou skladbu a pravidla instalace do stavby. Mimo jiné musí být uveden na trh tak, aby si jej zákazník mohl koupit v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele. Vzhledem k tomu, že na správné montáži zateplovacích systémů závisejí nejen jeho vlastnosti, ale i vlastnosti obvodového pláště budovy, je nutné informovat o montáži nebo instalaci sestavy jako výrobku do stavby v písemném návodu. Výslednými vlastnostmi pláště budovy je myšlen prostup tepla, kondenzace a vznik plísní, akustické vlastnosti apod. Prohlášení o shodě, vystavené výrobcem je právoplatné, pokud je zajištěno dodržování Systému řízení výroby výrobku ETICS jako sestavy proškolenou firmou, která výrobek do stavby instaluje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9770 (vitejdoma.cz/rodina#9909)


Přidat komentář