Zahradní studny

Nejdříve musíte najít místo, odkud vodu opravdu budete moci čerpat. Hledat vodu můžete jak pomocí moderní techniky nebo s pomocí proutkařů. Použití moderní techniky je velice objektivní.

Doporučujeme:

  • Vrtané studny Praha-Nevíte,na koho se obrátit s vrtáním studně,montáží čerpadla či vrtem pro tepelné čerpadlo?Nevíte si rady s projektovou dokumentací a povolením?Firma Vrtané studny Prokš jsou zárukou kvality provedením,dlouhé a bezproblémové funkčnosti.

  • Vrtané studny Most-Rádi bychom Vám představili společnost** OVSP-vrtané studny**, která se zabývá vrtáním studní a všemi aktivitami, které se s tímto podnikáním pojí.Provádíme:vyhledávání vody(v ceně vrtu),průzkumné a geologické vrty,studny na klíč,vrty pro tepelná čerpadla,jádrové vrtání do železobetonů,vrtné práce všeho druhu.

Co byste měli vědět na začátek než, ....

Než začnete s kopáním zahradní studny, musíte zažádat o povolení. Na stavebním úřadě podáváte dvě žádosti (povolení ke stavbě studny, povolení k odběru spodní vody). Je-li žádosti úřadem vyhověno, je postoupena další instituci, vodohospodářům (vodoprávní řízení musí nabýt právní moci ještě před započetím stavby), důležitý je posudek hydrometereologa. Průzkum musíte před podáním žádosti zajistit.

Jaké jsou první kroky

Nejdříve musíte najít místo, odkud vodu opravdu budete moci čerpat. Hledat vodu můžete jak pomocí moderní techniky nebo s pomocí proutkařů. Použití moderní techniky je velice objektivní. Místo, kde chceme postavit studnu musí být dostatečně daleko od všech zdrojů případných nečistot, které by mohly prosáknout do pramene a vodu kontaminovat (například od septiků, kompostů, žump, atd).

Vykopat nebo vyvrtat studnu?

Je lepší zahradní studnu kopat nebo vrtat? V dnešní době se většinou dává přednost vrtání (vrtání je méně nákladné, méně pracné a voda je kvalitnější). U kopaných studen nedosáhnete takových hloubek jako u vrtů.

  • Vrtání studny přenechejte odborníkům

Podle zákona musíte přenechat kopání nebo vrtání zahradní studny odborné firmě. Její výběr je ve vašich rukou. Proto buďte při výběru opatrní.

Přibližná cena

Ceny vrtů jsou různé a liší se podle průměru vrtu, hloubky i podloží. Každé podloží vyžaduje odlišnou technologii vrtání, odlišné průměry vrtů a také různé materiály k jejich pažení. Od tohoto se odvíjí cena za práci. 

Čerpadlo a její přibližná cena

Po vyvrtání studny budete ještě potřebovat čerpadlo (někdy je součástí dodávky). Cena standardního čerpadla tuzemské výroby se pohybuje kolem 3 až 15 000 korun. Možná budete muset uhradit i zhotovení montážní šachty na vrt (cena zhotovení montážní šachty se pohybuje okolo 5000 korun).

Ti, kteří máte dlouho studnu

Pokud již na své zahradě máte zahradní studnu, ale nemáte ji nahlášenou, je nutné abyste tak učinili na stavebním úřadě ve vašem městě. Nenahlášené studny mohou stát jejich majitele vysoké pokuty.

Doporučujeme:

  • Vrtané studny Praha-Nevíte,na koho se obrátit s vrtáním studně,montáží čerpadla či vrtem pro tepelné čerpadlo?Nevíte si rady s projektovou dokumentací a povolením?Firma Vrtané studny Prokš jsou zárukou kvality provedením,dlouhé a bezproblémové funkčnosti.

  • Vrtané studny Most-Rádi bychom Vám představili společnost** OVSP-vrtané studny**, která se zabývá vrtáním studní a všemi aktivitami, které se s tímto podnikáním pojí.Provádíme:vyhledávání vody(v ceně vrtu),průzkumné a geologické vrty,studny na klíč,vrty pro tepelná čerpadla,jádrové vrtání do železobetonů,vrtné práce všeho druhu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9701 (vitejdoma.cz/rodina#8884)


Přidat komentář