Trvalý pobyt či trvalé bydliště

Od svých osmnácti let si své trvalé bydliště můžeme zajistit kdekoliv. Opravdu kdekoliv? Ano, pokud jste občanem České Republiky, pokud vám to dovolí nájemce a to není tak jednoduché.

Každý musí mít adresu bydliště

Každý občan ČR musí mít ze zákona adresu trvalého bydliště či pobytu a to, jak jinak, oficiálně zapsanou v občanském průkazu. Pokud jde o člověka mladšího osmnácti let, ten má většinou adresu trvalého bydliště u rodičů. Právnická osoba pak musí mít oficiální sídlo, které je uvedeno v obchodním rejstříku.

Možné problémy

Od svých osmnácti let si své trvalé bydliště můžeme zajistit kdekoliv. Opravdu kdekoliv? Ano, pokud jste občanem České Republiky, pokud vám to dovolí nájemce a to není tak jednoduché. Problémy s povolením trvalého pobytu mívají také cizinci. Když nad tím tak pouvažujeme, tak získat na občanský průkaz adresu trvalého pobytu není zrovna legrace.

Problém v jiné oblasti

Problematiky uvedení trvalého pobytu či sídla společnosti se týká ještě jedna oblast. Co když máte trvalý pobyt a nechcete ho nikde uvést? Nebo provozujete společnost, do které se zbytečně navážejí novináři, kteří zrovna nemají nic lepšího na práci. Proč by měla vaše konkurence vědět, kde máte dílnu? Musíme přece uznat, že tržní boj dnes, ostatně stejně jako po celou historii lidstva, není férový a nikdy nebyl.

Ztráta bydliště

Někteří majitelé domů se spíše dívají na své zisky z nájmů, než po dlouhodobé poctivé spolupráci s podnájemníky. Klidně se přece může stát, že vás neoprávněně vyhodí z bytu či vám prostě a jednoduše nechce dovolit, abyste jeho adresu uvedli jako adresu svého trvalého bydliště. Poměrně netradiční variantou, která se ovšem také může přihodit každému, je, že se rozvedete a váš bývalý partner či partnerka už s vámi nechce mít nic společného – včetně adresy. Ale kde ji tak zčistajasna najít?

Možné řešení pro cizince

 • Trvalý pobyt pro cizince a přechodný pobyt

  Cizinec v České Republice získává nárok na zapsání trvalého bydliště po třech letech, kdy zde legálně pracuje. Po tyto tři roky ovšem musí mít u zaměstnavatele nahlášeno tzv. místo přechodného pobytu. Do lhůty pro získání trvalého bydliště se nezapočítává doba, kdy žije v hotelu či prostě jen u někoho jiného v podnájmu.

 • Trvalý pobyt pro cizince a sňatek s občanem ČR

  Trvalý pobyt může být povolen dříve v případě, kdy cizinec uzavře sňatek s občanem České Republiky, který zde trvalé bydliště již má. I toto však nemusí být řešením situace, protože dotyčná osoba může žít u rodičů a ti zapsání trvalého pobytu nedovolí.

 • Trvalý pobyt pro cizince, přechodný pobyt a řešení této zapeklité situace

  Nejjednodušší volbou se ukazuje využít služeb společnosti, která to má jako podnikatelskou činnost.

Sídlo pro podnikání

 • Podnikání – sídlo společnosti shodné s místem trvalého pobytu?

  Určitě vás už několikrát napadlo, že vzhledem k tomu, že pracujete doma, nebo jste naopak stále v pohybu a nepotřebujete, aby lidé znali adresu vašeho trvalého bydliště (čili zároveň i místa podnikání), by bylo krásné nemuset psát do obchodního rejstříku nic. Stejně tak, když stále žijete u rodičů a ti vám nechtějí dovolit, aby se jejich adresa objevila na vizitce jako sídlo vaší firmy.

  Ale nač si pronajímat kanceláře, které stejně nebudete využívat?

 • Podnikání – jak vyřešit situaci, kdy chci získat sídlo společnosti?

  Nabízí se možnost pronajmout si prostory na rok dopředu, kdy tyto prostory budete využívat jako sídlo firmy a vyjdou vás mnohem levněji, než prázdná kancelář.

Skrytí Vaší adresy

 • Trvalé bydliště – vydělali jste si a nepotřebujete ať to ostatní vidí?

  Češi jsou závistivý národ. Samozřejmě si musíme přiznat, že závidí každý. Rozdíl je v tom, že například v USA jsou všichni vychováváni k tomu, aby se závistí motivovali. Závidí, ale přemýšlí, co dělat, aby se mohli mít taky tak dobře, nebo aby si taky mohli pořídit nové auto. U nás se automaticky předpokládá, že k tomu přišel nečestně. Tento přístup nás občas nutí k zamyšlení, jestli je pak vhodné uvádět svou adresu, protože může klidně dojít k tomu, že nám někdo prostě jen tak ze zlosti rozbije okna našeho krásného historického zámečku, nebo zdemoluje celou zahradu.

 • Trvalé bydliště – naštvali jste spoustu lidí?

  Každý máme nějaké povolání. Ale některá zaměstnání nejsou pro ostatní lidi zrovna populární. Často jde o případy, kdy někoho kontrolujeme. Třeba revizoři, exekutoři, vymahači, policisté, dozorci ve věznicích. Ale i advokáti, politici. Ti všichni se mohou stát obětí nějaké msty.

 • Trvalé bydliště – eliminace většiny nepříjemností

  Není jednodušší cesty, než si zařídit adresu trvalého bydliště někde jinde, zapsat si tuto do všech dokladů, nechat si z toho místa přeposílat poštu a díky této službě budete v klidu.

Pronajaté bydliště

 • Podnájem po rozvodu

  Rozvedli jste se a manželka s vámi odmítá mít stejnou adresu trvalého bydliště? Přitom bydlíte v hotelu nebo v podnájmu?

 • Podnájem po splacení zavázků

  Splatili jste dluhy svou nemovitostí a tím pozbyli trvalého bydliště?

 • Máte v občanském průkazu adresu městského úřadu a chovají se k vám jako k bezdomovci?

  O tuto adresu trvalého bydliště můžete zažádat zdarma, ale když máte na občanském průkazu napsáno: „Městský úřad Ostrava”, tak asi sami uznáte, že to nepůsobí důvěryhodně.

Ztráta bydliště

Podle zákona mohou tito pracovníci odebrat věci ve vašem trvalém bydlišti. Bojíte se, že byste mohli přijít nejen o svůj majetek, ale že by mohl být zabaven majetek osob, které žijí na stejné adrese? Třeba vaši rodiče. I v tomto případě vám tato služba jistě přijde vhod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9688 (vitejdoma.cz/rodina#8545)


Přidat komentář