Třídění odpadu - ekologicky šetrné výrobky

Nestane se přece žádná katastrofa, když si vedle odpadkového koše pořídíte ještě jeden na plast a na sklo. Naučte se třídit odpad alespoň na plasty, sklo, papír a nebezpečný odpad.

Nebezpečný odpad

Nestane se přece žádná katastrofa, když si vedle odpadkového koše pořídíte ještě jeden na plast a na sklo. Naučte se třídit odpad alespoň na plasty, sklo, papír a nebezpečný odpad. Spousta lidí se tímto problémem vůbec nezabývá. Měli bychom si však uvědomit, že je to právě Země, která nás nosí. Chtějme tedy pro ni to nejlepší.

Nežádoucí odpad může doslova pohltit vaši domácnost. Ale „kam s ním”? Jednoduchým řešením je pořídit si drtič kuchyňského odpadu.

Barvy kontejnerů

  • Modrý kontejner je určen pro PAPÍR
  • Zelený pro SKLO
  • Žlutý pro PLASTY

Co s odpadem

Přestože někteří o těchto barevných kontejnerech slyší poprvé, třídění odpadu se pomalu stává běžnou věcí. Bez třídění bychom byli odpadem zavaleni. Vzhledem ke špatnému stavu životního prostředí je na nás, abychom přispěli svým jednáním ke zlepšení. Odpad nemá skončit na zvětšujících se skládkách, ale tříděný na místech, k tomu určených, která zajistí jeho recyklaci.

Výrobky s ekologickou značkou

Pokud máte v obchodě možnost v si vybrat mezi plastovým a papírovým sáčkem, sáhněte přece jen po papíru. Zkuste si vybírat více skleněných lahví nebo vratných plastových lahví – takové jsou nejlepší. Na některých věcech, které kupujeme v obchodě, najdete takzvané ekologické značky.

Ekologicky šetrný výrobek

Téhle značce můžete věřit. Každou věc, na které ji najdete, si klidně kupte. Výrobky jsou šetrně zpracovány a Vám jen prospějí.

Produkt ze zemědělství

To je značka zdraví. Tak třeba mouka, která ji má na svém obalu je zdravější a kvalitnější, než mouka, která ji na sobě nemá.

Značka - EKO-PACK

Komplikovanější značka, která nehovoří o kvalitě potravin.

Značka - TRANS-FAIR

To je dobrá značka. Té můžete klidně věřit.

Zvyk a odpovědnost

není žádná věda. Jde nám přece všem o stejnou věc. Aby byla voda, kterou pijeme čistá a voňavá, potraviny zdravé, čerstvé a nezávadné, Země krásná, čistá a plná života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9632 (vitejdoma.cz/rodina#7013)


Přidat komentář