Tiskárny

Inkoustové - potisk se tvoří tryskáním inkoustu na papír. Rozdělují se na termické a piezoelektrické. Inkoustovky tisknou nesmírně kvalitně, jsou vhodné pro pořízování fotografií, ale musíte počítat s tím, že barevné náplně (tonery) něco stojí.

Úspěch bez tiskárny?

Dá se s úspěchem pochybovat o tom, že když někdo potřebuje připravit a napsat text, vytvořit grafy nebo rovnou celou prezentaci výrobku, služby, firmy nebo společenské údálosti, nepoužije služeb tiskárny. Toto počítačové výstupní zařízení má svůj dávnověk v elektrických psacích strojích, kde po úhozu konkrétního písmenka nastal jeden úhoz. Na podobném principu pracovaly i první tiskárny. Těm se z toho důvodu, že tiskla písmena postupně říkalo znakové.

Druhy a vývoj tiskáren

Od znakových tiskáren byl už jen krok k zařízením, které si zapojujeme do svých osobních PC. Následující rozdělení směřuje od nejstarších tiskáren k těm nejmodernějším:

  • řádkové - tiskly text vždy po jednom řádku. Písmena se nejdříve uspořádala na svých pozicích a poté se došlo k tisku. Rychlost řádkových tiskáren je ohromná, jejich chyba je však v tom, že nedisponují takovým arzenálem znaků.
  • jehličkové - nepříjemné zvuky těchto tiskáren zřejmě znají všichni z těch, kteří vlastnili počítače v polovině 90. let. Najdete je však i dnes, protože umožňují používat podavač, do kterého se dá založit velmi dlouhý (tzv. traktorový) papír, který je na válec podáván ozubeným pásem. Existují devítijehličkové nebo i dvacetičtyřjehličkové tiskárny. Tento tisk je velice levný a díky jehličkám lze dělat i více kopií. Pokud však si však chcete pořídit obrázek nebo výrazný viditelný text, nejsou jehličkové tiskárny to právé ořechové, i když i tento typ mohl tisknout barevně.
  • inkoustové - potisk se tvoří tryskáním inkoustu na papír. Rozdělují se na termické a piezoelektrické. Inkoustovky tisknou nesmírně kvalitně, jsou vhodné pro pořízování fotografií, ale musíte počítat s tím, že barevné náplně (tonery) něco stojí.
  • laserové - jinak také elektrografická tiskárna, která je založena na technologii používané u kopírek. Pomocí soustředěného světelného paprsku a rotujícího zrcadla je přenášen obraz požadované stránky na fotosenzitivní válec v podobě elektrostatického náboje, který přitahuje a zadržuje toner. Elektrostaticky nabitý papír se přetáčí proti tomuto válci a přejímá toner na svůj povrch. Obraz přenesený na papír se tepelně vytvrzuje. Tento tisk je velmi kvalitní, i když opět jeden z nejdražších.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9683 (vitejdoma.cz/rodina#8509)


Přidat komentář