Střípky z historie CD

Do roku 1983 byly vyřešeny všechny neshody ohledně nového disku a všechny firmy, pohybující se v oblasti hudebního průmyslu, společně přijaly návrh firem Philips a Sony. Potom už nic nebránilo masovému šíření náhrady LP, tedy cédéčka.

Neustálý vývoj CD

Samostatné CD (kompaktních disků) se začalo rodit už v roce 1978, kdy firma Philips vystoupila se svým standartem a uspěla s ním. V roce 1979 byla dohodnuta velikost a způsob ukládání dat na CD. V počátcích šlo především o audio CD jako o náhradu za vinilové desky LP. Do roku 1983 byly vyřešeny všechny neshody ohledně nového disku a všechny firmy, pohybující se v oblasti hudebního průmyslu, společně přijaly návrh firem Philips a Sony. Potom už nic nebránilo masovému šíření náhrady LP, tedy cédéčka.

Rozšíření o mnoho standardů

Protože se v oblasti CD (kompaktních disků) rozlišuje mnoho standardů, byly vytvořeny tzv. „Barevné knihy”, a to nejen pro snažší orientaci mezi jednotlivými formáty. Jednotlivé knihy totiž přesně specifikují všechny požadavky, jaké musí mít CD, ke kterému se ta která kniha vztahuje.

 • Red Book (červená kniha) - CD-DA, CD+G, CD+MIDI, CD-Text, byl první vytvořen standart pro digitální audio
 • Yellow Book (žlutá kniha) - CD-ROM, tato kniha definuje standartní CD-ROM.
 • Blue Book (modrá kniha) - CD+, CD Extra, v této knize jsou specifikována rozšíření audio CD o datovou část.
 • Green Book (zelená kniha) - CD Interactive, v této knize je popsán formát CD-I, funkcionalita přehrávače a i operačního systému přehrávačů.
 • Orange Book (oranžová kniha) - CD-R, CD-RW, zde naleznete definici pro vypalovaná audio CD a i datová CD, a to jak pro zápis tak i pro přepis, specifikován je i vysokorychlostní předpis „High Speed” CD-RW.
 • White Book (bílá kniha) - Video CD, tento standart specifikovaly firmy Philips, Matsushita a Sony a definuje ukládání videa na médiích CD.

Obsah a stavba CD

Disk CD (Compact Disk), jak už z jeho názvu vyplývá, má tvar kruhu a je to vlastně malý plastový kotouček.

 • Geometrie cédéčka

  Vnitřní část disku, tedy průměr do 46 mm, neobsahuje žádná data, ale například u disků určených pro popis technologií LighScribe zde najdete tištěné stopy pro přesné určení natočení disku v mechanice. Vnější část disku od průměru 117 mm až po okraj je také prázdná, část mezi vnitřní a vnější částí disku je určena pro ukládání dat a pro systémové sektory v disku. Zde jsou tyto data uložena a popsána.

  Na spodní straně CD je vylisovaná drážka do spirály. Do této předlisované drážky, o šířce 0,5 - 0,6 mikrometru, zapisuje laser vypalovačky data ve formě děr (pitů), které mají minimální délku 0,83 mikrometru, přičemž rozestup jednotlivých drážek je 1,6 mikrometru.

Skrz CD

Základem konstrukce CD je kotouček z polykarbonátu, na kterém je z horní strany nanesena vrstva z organického barviva, do které se zaznamenávají data.

Na vrstvě organického barviva je nanesena kovová odrazová vrstva, která je pokryta lakem, jenž tvoří ochranou vrstvu. Horní strana ochraného laku je určena pro popis, polepení, případně potisk. Média umožňují potisk v tiskárně, mají navíc ještě speciální vrstvu, která je schopna inkousty z tiskárny absorbovat a umožňuje se tak vytvoření perfektního popisku. Příkladem budiž disky Verbatim s vrstvou Fast Dry Print Surface. Speciální úpravu může obsahovat i samotný polykarbonový kotouček disku, novější média čím dál tím častěji obsahují ochranu proti poškrábání disku. V anglickém originále se tato úprava povrchu označuje jako Scratch Resistant, popř. Scratch Resistant Surface.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9651 (vitejdoma.cz/rodina#7831)


Přidat komentář