Stěhování a vyřizování všech věcí kolem toho

Před stěhováním nezapomeňte zajít na poštu. Ušetříte si tak řadu zbytečných starostí, jako je například nedoručená pošta. Na poště je třeba vyplnit žádost o změně místa dodání poštovních zásilek a dohodnout také dosílání pošty.

Co nesmíte zapomenout během stěhování

 • ukončení odběru elektřiny u energetických závodů
 • ukončení odběru plynu u plynárenského závodu
 • zrušení či převedení pevné telefonní linky - u telefonního operátora
 • ukončení nájmu bytu - u majitele bytu či obecního úřadu
 • zrušení příjmu kabelové televize - u provozovatele
 • oznámení nové adresy na poště kvůli dosílání pošty a platbám za rozhlas a televizi

Včasná změna aktivit telefonní linky

Při stěhování si může majitel telefonní linky vybrat ze tří možností: nechat linku zrušit, převést na jiného účastníka nebo požádat o její převedení do nového místa bydliště. Abyste se vyhnuli případným nepříjemnostem s pozdním převedením telefonní linky, je nutné včas podat žádost (lhůta až 60 dnů).

Změna adresy pro dosílání pošty

Před stěhováním nezapomeňte zajít na poštu. Ušetříte si tak řadu zbytečných starostí, jako je například nedoručená pošta. Na poště je třeba vyplnit žádost o změně místa dodání poštovních zásilek a dohodnout také dosílání pošty, která dojde na původní adresu.

Ukončení dodávky elektřiny do domácnosti

S energetickými společnostmi, které je nutné požádat při stěhování o ukončení dodávky elektřiny, je možné kromě osobní návštěvy komunikovat také telefonicky nebo přes internet. Mělo by se tak učinit nejpozději do 15 dnů před termínem stěhování. Původní nájemník je povinen dodavateli elektřiny umožnit provedení konečného odečtu spotřeby elektřiny.

Uzavření přívodu plynu do domácnosti

Změnu bydliště je potřeba nahlásit plynárnám do 8 dnů před plánovaným stěhováním. Když se zároveň do bytu stěhuje nový nájemník, je možné požádat o převedení plynoměru. Podmínkou je sepsání protokolu mezi původním a novým zákazníkem plynáren.

Potřebné doklady ke změně trvalého bydliště

Změnu trvalého bydliště můžete provést na Odboru vnitřních věcí - oddělení evidence obyvatel MMO.

 • vyplněný přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • platný občanský průkaz, u něhož není oddělena vyznačená část v důsledku změny pobytu
 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu.

I jiným institutům je důležité nahlásit změny:

 • ve své zdravotní pojišťovně (oznámit změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke změně)
 • u zaměstnavatele
 • u lékařů
 • v bance (u veškerých půjček, úvěrů atd. je nutné nahlásit změnu trvalého bydliště)
 • stavební spořitelně
 • mobilnímu operátorovi (pokud máte paušál)
 • dalším úřadům, jejichž služeb využíváte

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9615 (vitejdoma.cz/rodina#5221)


Přidat komentář