Reklamace zboží z e-shopu

Problémy mohou vzniknout v případě, že zboží sice objednáte na Internetu, ale převezmete jej a zaplatíte v prodejně. Právo na vrácení zboží totiž máte jen v případě, že závazná smlouva vznikla na dálku.

Reklamace zboží z e-shopu

 • Vraťte, co nechcete

  Právě proto, že při nákupu na dálku nemůžete zboží předem prohlédnout, nabízí zákon možnost vrácení zboží. Jakékoliv zboží (s několika pochopitelnými výjimkami, jako jsou např. kazící se potraviny) můžete do 14 dnů vrátit prodejci, a to bez udání důvodu. Lhůta začíná okamžikem převzetí zboží (od přepravní společnosti nebo na poště).

 • Stačí poslat dopis

  Do 14 dnů ale nemusíte doručit přímo vadné zboží stačí doručit oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na doručování nesete vy.

 • Za chyby se platí

  Pokud vás navíc prodávající o možnosti vrácení zboží dostatečně neinformoval, prodlužuje se doba, po kterou můžete výrobek vrátit až na 3 měsíce.

 • Pozor na poplatky

  Prodávající nemůže požadovat za vrácení žádný poplatek. Vrácená suma se sníží pouze v případě, že je výrobek částečně spotřebován, což se ale v případě počítačového zboží uplatní jen stěží.

 • Pozor na triky s dálkou

  Problémy mohou vzniknout v případě, že zboží sice objednáte na Internetu, ale převezmete jej a zaplatíte v prodejně. Právo na vrácení zboží totiž máte jen v případě, že závazná smlouva vznikla na dálku. V uvedeném případě ale prodejce často uplatní Internet jen jako prostředek pro podání objednávky a smlouva je uzavřena až při samotném prodeji. Právo na vrácení zboží tedy většinou není možné uplatnit. Pokud chcete odebrat zboží na prodejně, vždy se předem informujte, jaké podmínky prodejce uplatňuje.

 • Předváděcí akce

  Podobně jako nákup na dálku je upraven i nákup „mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání”. Jde tedy o nákupy na různých předváděcích akcích nebo při podomním prodeji. V tomto případě máte na vrácení zboží lhůtu 7 dní. Pokud na tuto lhůtu prodejce písemně neupozorní, je tato lhůta až jeden rok!

Poškozujete jenom sami sebe, když neznáte zákon

V případě, že nastanou problémy, nezbývá než reklamace. Zákon i v tomto případě stojí na vaší straně.

 • Výměna hned napoprvé

  Už při první reklamaci máte možnost požadovát výměnu věci místo opravy, není-li to vůči povaze vady neúměrné.

 • Třikrát a dost

  Pokud se na výrobku objeví třikrát shodná vada, mát vždy právo od smlouvy odstoupit (neboli požadovat peníze) případně výrobek bezpodmínečně vyměnit.

 • Zaručená záruka

  Záruční doba je dnes na všechny druhy zboží související s počítači 24 měsíců (kratší dobu mají např. potraviny a zvířata). Výjimkou jsou ale akumulátory. Prodejce může záruční dobu prodloužit (dnes je to obvyklé např. u pevných disků).

 • Důkazní břemeno

  Pokud od pořízení zboží ještě neuplynulo 6 měsíců, je důkazní břemeno vždy na prodejci. Bude-li například chtít odmítnout reklamaci s tím, že k poškození došlo neodbornou manipulací, musí to také dokázat.

 • Maximálně měsíc

  Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dalším dnem po předání zboží a končí po uplynutí 30 dnů. V případě, že poslední reklamační lhůty připadá na dny pracovního volna (bez ohledu na otevírací dobu prodejce), končí lhůta až nejbližší pracovní den.

 • Nejlépe hned

  O tom, zda je reklamace oprávněná by ale prodejce měl rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Zbylá část lhůty by měla sloužit k odstranění vady.

 • Kam je třeba zajít

  Otázkou je i místo, kde musíte uplatnit reklamaci. Podle naší právní úpravy můžete uplatnit reklamaci vždy v místě prodeje, pokud prodávající uvede např. značkový servis, může vás do jeho použití nutit jedině v případě, že je blíže vašemu bydlišti než prodejna, případně ve stejném místě jako prodejna. Jedním dechem je ale třeba dodat, že předáním přímo v servisu se obvykle doba reklamace sníží.

 • Kdo hradí náklady

  Při uznané reklamaci máte plné právo na to, aby vám prodejce uhradil prokazatelné náklady s ní související. Obvykle jde o poštovné, těžko se naopak budete domáhat například náhrady za cestu taxíkem.

 • Český návod

  Problémem bývá také český návod. Zejména u komponent často chybí. Ani chybějící český návod ale není důvodem pro reklamaci. Samozřejmě je můžete po prodejci požadovat, pokud vám nevyhoví, obraťte se na ČOI. 16.

 • Velkoobchod a maloobchod

  Na tento nedostatek si ale často stěžují i ti, kteří nakupují ve velkoobchodech. Zde ale spadá nákup do působnosti obchodního zákoníku, nikoliv občanského, a návod nemusí být součástí výrobku.

 • Obchodní zákoník

  Zjednodušeně se dá říct, že nákup podle obchodního zákoníku se řídí pouze smlouvou a co v ní není výslovně uvedeno, není možné požadovat. Ve velkoobchodě tak nepočítejte ani s dvouletou zárukou, prodejce si ji může stanovit například na 6 měsíců. Kromě tradičních velkoobchodů myslete na jiné podmínky například také při nákupu v obchodech sítě Makro, kde mohou nakupovat pouze podnikatelé a opět jde o velkoobchod.

Jak pokračovat s použitým a nevyhovujícím výrobkem

 • Lhůta pro vyzkoušení

  I u výpočetní techniky má nákup některých použitých komponent či periférií smysl. Vždy si ale nechtě použitý kus vyzkoušet, případně si nechte potvrdit lhůtu pro vyzkoušení (např. 3 dny). Prodávající totiž odpovídá pouze za vady, které existují již v době prodeje, za vady se nepovažují důsledky běžného opatření.

 • Důkaz nebo odhad

  Pokud ale vada vznikla v uvedených šesti měsících a vy ji chcete reklamovat, je opět na prodejci, aby dokázal, že vada vznikla až po prodeji zboží a nešlo tedy o tzv. skrytou vadu, která existovala již při prodeji.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9658 (vitejdoma.cz/rodina#8059)


Přidat komentář