Problémy s autem během zimy

Příčinou může být mytí vozidla za mrazu, mrznoucí déšť a podobně. Rozmrazení je možné rozmrazovačem (sprej apod.) nebo horkou vodou (pozor na lak vozidla - možnost vzniku trhlinek při smáčení studeného povrchu).

Přimrzlý zámek u dveří

Situace běžná v zimním období. Dveře nejdou otevřít, respektive zámek nelze odemknout. Vše lze řešit zahřatím klíčů dechem, zapalovačem nebo rozmrazovacím prostředkem nastříknutým přímo do zámku dveří. Nikdy klíč neotáčíme v zámku násilím, hrozí možnost jeho zlomení.

 • Prevence

  Pokud chceme být ušetření těchto nepříjemností, používejme prevencí v podobě nástřiku oleje či tekutého Molyka (směs práškového Molyka s olejem).

Námraza na dveřích

Příčinou může být mytí vozidla za mrazu, mrznoucí déšť a podobně. Rozmrazení je možné rozmrazovačem (sprej apod.) nebo horkou vodou (pozor na lak vozidla - možnost vzniku trhlinek při smáčení studeného povrchu). Nikdy dveře netrháme z rámu násilím - možnost poškození těsnícího profilu dveří je více než pravděpodobná.

 • Prevence

  Ošetření těsnicího profilu dveří přípravkem na regeneraci pryže nebo silikonovým olejem.

Zahřátí brzdového bubnu při zamrznutí

Příčinou je zatažená ruční brzda v zimě a za mrazu. Projevuje se tím, že zamrznou buď přímo čelisti, nebo pouze lana ruční brzdy. Vůz je však vždy nepojízdný. Řešením v tomto případě je vždy rozmrazení bubnu a čelistí horkou vodou (kterou lijeme přímo na brzdový buben) nebo zahřatím teplým vzduchem. Vždy je nutné obejít se bez násilí a ohně. Sundávání brzdových bubnů za mrazu se nedoporučuje, mohlo by dojít k poškození brzdového obložení. V případě zamrzlých lanovodů je situace horší a je nutné vyčkat na přirozené rozmrazení.

 • Prevence

  Vůz zabezpečit jinak než ruční brzdou, např. zařazením rychlostního stupně (u automatických převodovek stupně P).

   

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9667 (vitejdoma.cz/rodina#8116)


Přidat komentář