Prevence proti spamu

Kromě zahlcení vaší e-mailové schránky, následného mazání a odstraňování všech spamů, což vás stojí čas (a v případě vytáčeného připojení k internetu i peníze), se může také stát, žetakovéto e-maily mohou obsahovat i různý spyware či e-mailové červy apod.

Spam, neboli nevyžádaná pošta

Spam, neboli nevyžádaná pošta (často z reklamních důvodů), představuje v současnosti jeden z nejvíce řešených problémů, protože se týká cca 60 až 70% příchozích poštovních zpráv. Jedná se o reklamní e-maily, jimiž spammeři zahlcují poštovní schránky uživatelů zpráv.

Kromě zahlcení vaší e-mailové schránky, následného mazání a odstraňování všech spamů, což vás stojí čas (a v případě vytáčeného připojení k internetu i peníze), se může také stát, že takovéto e-maily mohou obsahovat i různý spyware či e-mailové červy apod.

Scam:

Scam je také nevyžádanou reklamou, ale navíc zcela záměrným pokusem podvést příjemce. Jako klasické ukázky z této kategorie lze uvést:

 • Pyramidové hry – účastník akce musí získávat další účastníky (za něž potom dostává odměnu), přičemž proto, abyste se mohli stát účastníkem musíte zaplatit nějaký poplatek nebo si koupit nějaký výrobek či nějakou službu.
 • Podvodné loterie – dostanete oznámení o výhře, která (či postup do dalšího kola) je ale podmíněna zaplacením určité částky či koupí určitého zboží nebo služby.
 • Nigerijské podvodné dopisy – nazvané podle vydávané země původu (někdy se označují jako FRAUD 419, což je číslo § 419 nigerijského trestního zákoníku, kde je popsán druh nezákonného vybírání záloh). Podvodníci vám nabízí mnohamilionový majetek. Po vás se chce sdělení některých důvěrných informací a spolupráce při převedení peněz. Hádejte co se ale stane, pokud sdělíte tyto údaje včetně čísla kreditní karty, čísla konta apod.? Staly se i případy, kdy byly lidé vyzváni k návštěvě země (Nigérie), tam byli (stejnou bandou podvodníků) uneseni a bylo za ně požadováno výkupné.

Spim:

Spim jsou nevyžádané zprávy posílané pomocí programů pro instant messaging (angl. okamžitá zprává; u nás velmi populární ICQ). Instant messaging je druh elektronické komunikace, která vytvoří spojení mezi dvěma komunikujícími tzv. chat room, v němž se zprávy psané na klávesnici (i další data) okamžitě zasílají k příjemci. I když mohou nastat určité prodlevy, jedná se o online komunikaci podobnou telefonováni (okamžité, či téměř okamžité odlevy), na rozdíl od e-mailové komunikace, jež nevyžaduje trvalé připojení obou komunikujících.

Instant messaging nemusí nastávat jen mezi dvěma komunikujícími, chat room může být současně přístupná i velkému množství simultánně komunikujících.

Prvním a jedním z nejrozšířenějších programů pro instant messaging je ICQ izraelské firmy Mirabilis. Dalšími konkurenčními protokoly/aplikacemi jsou Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger, MSN Messenger a otevřený protokol Jabber.

Spammeři:

Získávají e-mailové adresy z mnoha zdrojů, zejména když se uživatel sám zaregistruje k nějaké službě nabízené na internetu, a sám na sebe sdělí e-mailovou adresu. Také používají speciální programy, jež prohledávají webové stránky a vyhledávají na nich e-mailové adresy.

Jako další zdroje získávání e-mailových adres jsou používány spywarové programy a existují i jiné cesty, jak zjistit e-mailové adresy.

Spam je vlastně formou reklamy a spammeři mají proto (logicky) zisk z doručení spamu na co největší počet e-mailových adres.

Prevence proti spamu

Zde je uvedeno několik základních rad, jak se spamem účinně bojovat:

 • Zbytečně nesdělujte svoji e-mailovou adresu, tzn. sdělujte ji pouze těm, od nichž chcete, aby vám zprávy přicházely (přátelům, známým, obchodním a pracovním partnerům apod.).
 • Mějte více e-mailových adres (na tzv. freemailových serverech, tj. na počítačích, jež tuto službu poskytují zdarma) s antivirovou a antispamovou ochranou.
 • Pokud to není nutné, zbytečně svou e-mailovou adresu neumísťujte na webové stránky na internetu. Spammeři mají k dispozici speciální vyhledávací programy, jež na internetu vyhledávají právě různé e-mailové adresy, na něž později posílají nevyžádanou poštu. E-mailovou adresu můžete také napsat v trochu pozměněném tvaru jako jmeno.prijmeni"zavináč"firma.cz a vyhledávací program potom nemá šanci.
 • Pokud už vám dojde nějaká spamová zpráva, neodpovídejte na ni. Tím na sebe jenom upozorníte (že vaše e-mailová adresa je aktivní a používaná) a spam bude chodit o to častěji a více.
 • Spamové zprávy neotevírejte. Platí opět podobné jako v předchozím bodě – říkáte tak, že vaše e-mailová adresa je aktivní.
 • Pečlivě zvažujte, jaké zprávy do svého PC přijímáte, jaké otevřete a čtete. Na ty nechtěné používejte některý z doporučených antispamových filtrů a programů. Nabídek spamu v žádném případě nevyužívejte.
 • Pokud už s něčím, co vám přišlo e-mailem, souhlasíte, čiňte tak po velice zralé úvaze.

Na jaké bázi funguje antispamové programy

Antispamové programy mohou být založeny na třech základních metodách rozpoznání spamu:

 • Bayesovský filtr

  Provádí analýzu obsahu e-mailu a určuje (s určitou mírou pravděpodobnosti), zdali se jedná nebo nejedná o spam. Porovnává totiž slova v e-mailu se svou databází (v té jsou uložena slova, která uživatel již dříve označil za spam nebo naopak za vyžádanou poštu). Z toho vyplývá, že vy nejdříve musíte antispamový program „naučit”, která slova má považovat za spam a která nikoli.

 • Blacklist, whitelist a greylist

  Tzv. černý seznam (blacklist), bílý seznam (whitelist) a šedý seznam (greylist) jsou seznamy skupin adres, jež jsou buď zakázané (blacklist), povolené (whitelist) a antispamový program z nich zprávy buď nepřijímá nebo přijímá.

  Greylist je seznam těch adres, u nichž není hranice povoleno/zakázáno zřetelná. Pokud nějakou adresu zařadíte na greylist, odesílatel dostane upozornění, že jeho e-mail je momentálně nedoručitelný a měl by ho poslat později. Protože jsou však servery na rozesílání spamu velmi vytížené, většinou už k dalšímu odeslání zprávy nedojde. Servery běžné korespondence naopak tuto zprávu odešlou později a znovu.

 • Testování podle obsahu

  Tyto testy hledají ve zprávách slova a slovní spojení, jež typicky patří do nevyžádané pošty (nabídka viagry, zvětšení penisu, podezřele rychlého získání univerzitního vzdělání apod.) a podle výsledku hledání se potom postupuje dále.

Rady na závěr

I když všechna uvedená doporučení dodržíte, přesto (pravděpodobně) bude pořád určité procento zpráv majících charakter spamu, jež do vašeho počítače proniknou. Chcete-li však počet těchto zpráv omezit a co nejvíce snížit, dodržujte pravidla uvedená v tomto článku:

 • Při práci s počítačem přemýšlejte a bezhlavě neodpovídejte na všechno, co vidíte.
 • Základní pravidla jsou uvedena viz. výše - Ochrana proti spamu.
 • Používejte nějaký účinný antispamový filtr (jako jsou Spamhilator, Spapal, Mailwasher a jim podobné).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9647 (vitejdoma.cz/rodina#7810)


Přidat komentář