Pokrývačské práce

Výběr správné střešní krytiny je důležité rozhodnutí. Při stavbě nebo rekonstrukci střechy je nutné zajímat se o střešní krytiny a jejich výhody a nevýhody. Jaké jsou vlastnosti střešních krytin a kde se dají nejlépe využít?

Kvalitní střešní krytina má vliv nejen na celkový vzhled střechy, ale také na její funkčnost. Na pokrytí střechy si můžete najmout firmu, která vám pomůže vybrat správnou střešní krytinu a následně provede její pokládku. Při výběru firmy se zajímejte, zda firma obstará montáž a dodávku** střešní krytiny** a jaké má firma zkušenosti v pokrývačských pracích.

Podle čeho vybrat střešní krytiny

Střešní krytiny vybíráme podle celkového vzhledu domu, tak aby s ním střešní krytina ladila. U některých specifických domů je nutné vybírat střešní krytiny tak, aby odpovídaly tvaru a únosnosti střechy. Ve výběru nás bude vždy ovlivňovat cena za střešní krytinu. V případě, že se bude podkroví využívat jako obytný prostor, je také nutné zvolit vhodný typ střešní krytiny. Při výběru střešní krytiny je důležité respektovat mikroklimatické vlivy okolí jako např.:

  • Teplota vzduchu a její kolísání.
  • Sluneční záření.
  • Povětrnostní podmínky.
  • Znečištěnost prostředí.
  • Množství sněhu a délka sněhové přikrývky.
  • Množství hluku a otřesů.
  • Bakteriologické vlivy.
  • Biologické vlivy.
  • Intenzita dešťových srážek.

Druhy střešních krytin

Vybírat si můžete z těchto druhů střešních krytin**: pálené tašky, betonové střešní tašky, asfaltové šindele, přírodní břidlice, vláknocemenitá krytina nebo plechové krytiny.**

Pálené tašky

Pálená taška to je především střešní krytina s dlouhou tradicí. Pálená taška se používá už 4 000 let. Mezi výhody této střešní krytiny patří minimální údržba, dlouhá životnost, recyklovatelnost, ekologická výroba, vysoká odolnost vůči vlivům počasí. Základním materiálem pro výrobu pálené tašky je hlína a voda. Pálená taška je velmi estetická. Mezi nevýhody pálených tašek patří vyšší finanční nároky, křehkost a nutnost správné pokládky.

Betonové tašky

V současnosti betonové tašky nahrazují tašky pálené. Váha tašek betonových se může srovnat s taškami pálenými. Betonové tašky se vyrábí z písku, cementu, vody a barviva. Mezi výhody betonových tašek patří vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům, recyklovatelnost, zdravotní nezávadnost a nižší cena než u tašek pálených. Nevýhodou betonových tašek je změna barvy vlivem počasí.

Asfaltové šindele

Oblíbenost této střešní krytiny u nás začala stoupat v 90. letech. Na trhu můžete zakoupit asfaltové šindele v různých barvách. Mezi výhody této střešní krytiny patří: nízká hmotnost, dobrá odolnost vůči zatížení. Tento materiál se díky své tvárnosti může využít na atypických střechách. Výhodou je také cena. Mezi nevýhody patří nízká požární odolnost, montáž je závislá na počasí, menší životnost v porovnání s ostatními střešními krytinami.

Střešní krytiny z přírodní břidlice

Mezi výhody této krytiny patří funkčnost, odolnost a zajímavý vzhled. Odradit vás na této střešní krytině může finanční náročnost a nutnost odborné pokládky.

Vláknocemenitá krytina

Lehkost, přesný a hladký povrch, to jsou výhody této střešní krytiny. Naopak negativní vlastností je křehkost a nízká odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Plechová střecha

Plechová střecha je levná střešní krytina s dlouhou životností (při kvalitním provedení). Vzhled plechových střech není příliš atraktivní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9783 (vitejdoma.cz/rodina#9924)


Přidat komentář