Pokládání dlažby - výběr firmy

Dlažba patří mezi nejoblíbenější podlahové krytiny. Betonová, keramická nebo dřevěná má dlouhou životnost a je jednoduchá na údržbu. Na trhu je velký výběr interiérových i exteriérových dlažeb. Stačí si vybrat vhodnou dlažbu i dobrou pokladačskou firmu.

Doporučujeme:

  • Zámková dlažba a stavební práce Kroměříž - Firma pana** Ladislava Benka** se zabývá stavebními,** zednickými** a dokončovacími prácemi. Dále** nabízí** pokládku dlažeb. Mimo jiné i zámkovou dlažbu. Můžete jej kontaktovat na** Tel:** +420 773 143 340  nebo** Email:** benko14@seznam.cz .

Pokládání dlažby, ať se jedná o dlažbu** interiérovou nebo exteriérovou** představuje kvalitní řemeslnou práci, které předchází projekt. Firmy, které se pokládáním dlažby zabývají nám takový projekt zpracují, poradí s vhodným materiálem i designem.

Pokládání dlažby v interiéru

Všechny materiály** interiérových dlažeb** by měly být sladěné, tzn. že bereme v úvahu i materiál, kterou tvoří podlaha a vybrané dlaždice i jejich fyzikální vlastnosti. Podle toho vybíráme hmoty, které tyto materiály správně propojí.** Podlahu** je nutné zbavit nečistot, důkladně odmastit, zbavit nerovností a v případě větších výstupků nebo prohlubní upravit povrch vyrovávací maltou. Při** pokládce na dlažby na betonovou podlahu** dbáme na to, aby beton by vyzrálý, čili alespoň tři měsíce starý s potěrem starým minimálně 28 dnů.

Izolace, lepicí malta a zvuková izolace

Může se nám zdát, že všechny dlažby jsou vodotěsné, ale není to zcela pravda. Spárami mezi dlaždicemi může do podkladu pronikat vlhkost, proto podklad musíme chránit vodotěsnou izolací především na WC, v koupelnách a všude tam, kde bude mokro. Dnes se místo asfaltové lepenky používají** jednosložkové nebo dvousložkové tenkovrstvé hydroizolace**. Nanášejí se válečkem nebo stěrkou a po třech hodinách (nebo 24 hodinách-podle typu) lze přímo na ně lepit dlažbu. Lepicí maltu vybíráme podle použitého materiálu. Na keramický střep jsou dostačující běžná stavební lepidla, na mrazuvzdornou keramiku se používají flexibilní, čili pružné lepicí malty. Použití flefibilní lepicí malty se doporučuje i na podlahové vytápění, kde se v souvislosti se změnami teploty předpokládají rozměrové změny materiálů. Lepicí malta se nanáší v rovnoměrné tloušťce ozubenou stěrkou se sklonem 45° k podkladu. Běžná i flexibilní lepicí malta se nanáší ve vrstvě asi 4mm, speciální malty na nerovné podklady se nanášejí ve vrstvě 5-20mm. Dlažba se může používat k chůzi po 24 až 48 hodinách. Podlahové topení je vhodné zapnout až po sedmi dnech. Při pokládce dlažby se nevyplatí šetřit na lepicím materiálu. Dlažba by nemusela držet! Je třeba dodržovat i správnou technologii a lepicí maltu nanášet opravdu rovnoměrně, pokud je malta pouze uprostřed dlaždice a rohy zůstanou volné, začne se dlaždice při zatěžování viklat Pokud pokládáme dlažbu v jakémkoliv bytě, nesmíme zapomenout na zvukovou izolaci. Sousedským vztahům neprospívají spory kvůli hluku. Stačí se projít po dlažbě v podpatcích a nájemník o patro níž může mít pocit, že nad ním pochoduje regiment vojáků. Některé stavební úřady dokonce výměnu takové podlahové krytiny podmiňují stavebním povolením, chtějí tak předejít sporům, které často v takových případech vznikají. Podlahářské firmy proto doporučují použít pod dlažbu zvukovou izolaci, například speciální folii o síle 5mm.

Pokládání dlažby – dokonalé spáry

Při** pokládání dlažby** se musí dbát na rovnoměrnosti a finální úpravě spár, jen tak dosáhneme dokonalého celku. Ke spárování používáme zásadně kvalitní spárovací hmotu a dbáme na její správnou aplikaci, předejdeme tím praskání a samovolnému uvolňování spár. Ve vytápěných prostorách se v prvních dnech doporučuje 3-4x za den vyspárované plochy navlhčit mokrým hadrem, aby se zajistilo kvalitní tvrzení malty. Při mytí dlažby se nevyhneme kontaktu se stěnou, které většinou nemáme omyvatelné. Při pokládce dlažby můžeme jako zakončovací prvek použít keramické soklové písky, které nám výrobci nabídnou ke všem druhům a barvám dlažby.

Pokládání dlažby v exteriéru

Způsob ukládání dlažby závisí na její velikosti, druhu, způsobu využití a zatížení.** Skladbu povrchu** je nutné přizpůsobit i místním klimatickým podmínkám. Exteriérová dlažba se většinou ukládá do cementové mazaniny, nikdy však na mokrý beton, který by měl 10-30 dnů vyzrávat, jinak se bude smršťovat a dlažba se vyduje. Nebezpečí vydutí hrozí i u velkých ploch. Odborníci proto při pokládce dlažby na plochu větší než 6 x 6m doporučují použití profilu do dilatačních spár. Velké betonové, kamenné i keramické dlaždice se ukládají do 5 cm hrubé vrsty cementové malty. U méně zatížených ploch stačí nanést maltu do rohů a na prostředek dlaždice. Podloží by měla tvořit přibližně 7 cm silná vrstva udusaného i vymývaného štěrku. Spáry lze vyplnit jemným pískem, mazaninou, spárovacím tmelem nebo směsí cementu a písku v poměru 1:3.

Stavba chodníčku z dlaždic

Základem ** chodníčku** je udusaná hlína, kvalitní podkladová vrstva například z kamenné a cihlové drtě nebo štěrku a písku  a pěticentimetrové písčité lůžko. Na cementovou maltu položíme první řadu dlaždic a do spár vložíme dřevěné kolíky, po položení zbylých řad necháme maltu ztvrdnout. Po několika dnech kolíky vyjmeme a dlažbu vyspárujeme. Při stavbě chodníčku z volně ložených dlažebních bloků je opět důležitá udusaná hlína, zpevněný okraj a zhutněná zemina nebo štěrk (10-15 cm), písčité lůžko (5 cm), dlažební bloky. Bloky se stlačí a do spár se vmete jemný písek.** **

Pokládáme zatravňovací dlaždice

Zatravňovací, nebo-li vegetační dlaždice z betonu, keramiky nebo plastů se ukládají do písku na nosném štěrkovém podkladu. Mezi písek a podklad je možné pro zpevnění vložit voděpropustnou textilii. Textilie dokáže zabránit i prolínání jednotlivých vrstev a chrání proti prorůstání plevele. Otvory v dlaždicích se vyplní až po okraj humusovitou ornicí. Do vyplněných otvorů vysíváme travní směs v množství 10 g/m2. Po sesednutí by rovina půdy v otvorech měla být asi 2 cm pod okrajem dlaždic.

Chodníček ze dřeva

Dřevěné kostky, špalíky nebo kulatina, se kladou do pískového podloží, pod kterým je asi 10 cm hluboká drenážní štěrková vrstva. Spáry se vyplňují jemným štěrkem nebo pískem. Dřevo se musí ošetřit impregnací, například máčením v horkém nátěru, horkém dehtu nebo v roztoku skalice. Ve specializovaných prodejnách seženeme dřevěnou dlažbu již naimpregovanou. Přesto má** dřevěná dlažba** omezenou životnost, podle druhu dřeva a impregnace se pohybuje mezi dvaceti-třiceti lety. Dřevěnou plochu neuzavíráme mezi betonové obrubníky, protože dřevo vlivem vlhkosti mění svůj objem. Dřevěné plochy raději lemujeme nízkými dřevěnými palisádami. Dřevěné desky se kvůli stabilitě připevňují na kovovou kondtrukci a pokládají se těsně vedle sebe do pískového nebo štěrkového lože.

Pokládání dlažby - údržba

Výhodou betonových a kamenných dlažeb je jejich dlouhá životnost a nenáročná údržba. Závisí však na použitých materiálech, způsobu využití plochy a technologii pokládky. Prodloužit životnost a usnadnit údržbu nových terakotových dlaždic můžeme tak, že po zatuhnutí spárovací hmoty je několikrát omyjeme čistou vodou a napustíme vhodným konzervačním prostředkem, který uzavře jejich povrch. Keramickou dlažbu obvykle stačí občas omýt vodou se saponátem. Některé nasákavější druhy, jako jsou leštěné nebo cotto dlaždice se musí po důkladném omytí občas napustit konzervačními prostředky. U venkovních dlažeb je velmi důležitá údržba proti smyku. Tato dlažba se upravuje například úpravou povrchu třeba stříkáním drtí a pískem nebo lepením speciálních pásů. Novinkou je opalování plamenem, při kterém se povrch "speče," ale struktura dlažby je zachovaná.

Doporučujeme:

  • Zámková dlažba a stavební práce Kroměříž - Firma pana** Ladislava Benka** se zabývá stavebními,** zednickými** a dokončovacími prácemi. Dále** nabízí** pokládku dlažeb. Mimo jiné i zámkovou dlažbu. Můžete jej kontaktovat na** Tel:** +420 773 143 340  nebo** Email:** benko14@seznam.cz .

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9779 (vitejdoma.cz/rodina#9919)


Přidat komentář